พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่า กกท. และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม โดยกล่าวว่า ผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้ต้องเลื่อนกิจกรรมกีฬาต่างๆ หลายอย่างออกไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ดังนั้นจึงขอให้ทุกภาคส่วนสังเกตและเฝ้าระวังบุคลากรทางการกีฬา ไม่ให้ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวด้วย ซึ่งการประชุมได้หารือความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณฯ และร่างระเบียบเงินสะสมของ กกท. ,ความคืบหน้าการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา เอเชียนอินดอร์ มาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 ปี 2021,รายงานผลการดำเนินงานการกำกับดูแลที่ดี และมติ ครม. เกี่ยวกับการถ่ายทอดสด การแข่งขันมหกรรมกีฬานานาชาติ ,ให้ความเห็นชอบกรอบงบลงทุนเพิ่มเติม แผนการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563, การแต่งตั้งคณะกรรมการ เลือกกรรมการบริหารกองทุนฯแทนกรรมการที่ขอลาออก และการขอประกาศกีฬาเทคบอล (Teqball) เป็นชนิดกีฬา

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร กล่าวอีกว่า ขอเน้นย้ำเรื่องการแก้ปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปี 2563 ให้ผู้บริหารทุกระดับ ให้ความสำคัญกับการประสานงานการแก้ปัญหา ลดขั้นตอนทางเอกสาร ให้การเบิกจ่าย เป็นไปตามแผนงาน และเป้าหมายที่กำหนด สำหรับโครงการที่ได้รับผลกระทบ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ให้พิจารณาปรับแผนมาดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 หรือ 4 และให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด , การดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ / NTC ที่ได้อนุมัติหลักการไว้แล้วตั้งแต่ตุลาคม 2561 นั้น ขอให้วางแผนการดำเนินงานกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน และเร่งดำเนินการตามขั้นตอน พร้อมแก้ไขปัญหา ให้เป็นไปตามแผนงานอย่างเคร่งครัดให้แล้วเสร็จทันต่อการใช้งานในมหกรรมกีฬาต่างๆ การจัดการแข่งขันขึ้นที่ประเทศไทย ในอนาคตต่อไป ได้แก่ กีฬาซีเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ และ กีฬาโอลิมปิกเยาวชน เป็นต้น