เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้รับรายงานจากพนักงานของธนาคารรายหนึ่ง ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ที่สาขาเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ว่า เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 ได้เดินทางกลับภูมิลำเนาที่ จ.สระแก้ว และรับประทานอาหารร่วมกับภรรยาของบุคคลหนึ่งที่ถูกตรวจพบเมื่อ

วันที่ 21 มีนาคม 2563 ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังกลับจากสนามมวยในกรุงเทพมหานคร นั้น และจากการสอบประวัติของพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาดังกล่าวทุกคนพบว่า มีพนักงานที่ต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิด 3 ราย ประกอบด้วย พนักงานรายที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับภรรยาของผู้ติดเชื้อ COVID-19 มีเพียงอาการคัดจมูก ส่วนพนักงานรายที่ 2 พบว่ามีอาการเจ็บคอ และเดินทางไปพบแพทย์แล้วเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ผลการตรวจยืนยันว่าไม่ติดเชื้อ COVID-19 และพนักงานรายที่ 3 มีอาการเป็นไข้ เจ็บคอ และท้องเสีย โดยเดินทางไปพบแพทย์แล้วเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ผลการตรวจยืนยันว่าไม่ติดเชื้อ COVID-19 เช่นกัน

ทั้งนี้ ธนาคารได้แจ้งให้พนักงานทั้ง 3 รายเดินทางไปรับการตรวจค้นหาโรคโดยละเอียดที่สถาน พยาบาลโดยด่วนอีกครั้งในวันนี้ (22 มีนาคม 2563) รวมถึงให้พนักงานทุกคนในสาขาเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น หยุดงานและกักตัวเองเป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าระวังอาการ และลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อโรค

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยจากเชื้อ COVID-19 ให้กับลูกค้า และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น จึงขอแจ้งปิดให้บริการทุกประเภทเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23-25 มีนาคม 2563 เพื่อยกระดับมาตรการทำความสะอาดด้วยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคคุณภาพสูงเช่นเดียวกับที่ใช้ในโรงพยาบาล

สำหรับลูกค้าประชาชนสามารถติดต่อใช้บริการธนาคารได้ที่สาขาใกล้เคียง (สาขาขอนแก่น อาคารเลขที่ 632 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทร. 043-270-400-11) หรือสาขาอื่น ๆ    ที่ท่านสะดวก ทั้งนี้ ธนาคารได้เตรียมความพร้อมในการรองรับการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าทุกท่านแล้ว หรือสามารถใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท ได้แก่ Mobile Application : GHB ALL และ Internet Banking : www.ghbanksmart.com