ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสิน มีการปิดปรับปรุงระบบ Internet Banking (IB) และระบบ Corporate Internet Banking (CoIB) เป็นการชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. เพื่อพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการ Internet Banking ได้ใน 2 ช่วงเวลา คือ ในวันเสาร์ที่ 21 และวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 02.00 – 08.30 น.

โดยจะกระทบต่อช่องทางและการให้บริการต่างๆ ดังนี้ บริการด้านการทำธุรกรรมทางการเงิน (Financial Services) อาทิ บริการโอนเงินบัญชีตนเองภายในธนาคาร บริการโอนเงินบัญชีบุคคลอื่นภายในธนาคาร บริการโอนเงินระหว่างธนาคาร บริการโอนเงินพร้อมเพย์ และบริการชำระค่าสินค้าและบริการ เป็นต้น ขณะที่บริการด้านการทำธุรกรรมสอบถามข้อมูลทางการเงิน (Non-Financial Services) อาทิ บริการสรุปบัญชีโดยรวม บริการลงทะเบียนพร้อมเพย์ และบริการข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น จะไม่สามารถใช้บริการได้ จึงต้องขออภัยลูกค้าทุกท่านสำหรับความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ตามสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสินทุกช่องทาง ได้แก่ Website : www.gsb.or.th, Line Official, Facebook : GSB Society หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน Call Center โทร.1115