นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563 พร้อมถวายปัจจัยจากการทำบุญของพนักงาน ผู้บริหารและฝ่ายขายของบริษัทฯ จำนวน 2,200,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาอเนกประสงค์หลังใหม่ สำหรับใช้เป็นสถานที่อบรมปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และใช้ประกอบกิจตามประเพณีต่างๆ ณ วัดประดู่ยืน จ.อุทัยธานี