ผู้ว่ากทม.แถลงการจะมีการสั่งปิดสถานประกอบการ 6 ประเภท ที่สุ่มเสี่ยง ในพื้นที่ กทม. เป็นระยะเวลา 14 วัน ประกอบด้วย

1.กิจการอาบ อบ นวด 821 เเห่ง
2.กิจการสถานที่อาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร 95 เเห่ง
3.กิจการโรงมหรสพ (โรงภาพยนต์ โรงละคร มหรสพ) 258 เเห่ง
4.กิจการสถานที่ออกกำลังกาย 63 เเห่ง //
5.สนามมวย ยุติการเเข่งขันขันชกมวยที่มีเวทีใน กทม.ทั้งหมด รวมถึงสนามกีฬาต่างๆ
6.สถานบริการเเละสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการต่างๆ (ผับ บาร์) 1,712 เเห่ง

โดยระหว่างที่ปิด ให้สถานประกอบการดังกล่าว ทำความสะอาด เเละหามาตรการในการดูเเลป้องกันการเเพร่ระบาด หากเปิดให้บริการอีกครั้งในอนาคต ผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ