นนทบุรี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 ท่าน สจ. ทองใบ เสริฐสอน ในสโลแกนอุ้มหมาไปหาหมอ ได้ลงพื้นที่ฉีดวัคชีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ถึงบ้านเรือนประชาชน ที่ ชุมชนซอยวัดกู้ และหมู่บ้านไทยสมุทร อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งทาน สจ.ทองใบ และทีมงานได้ขับรถไปตามซอยต่างๆในหมู่บ้านและประกาศ ใส่เครื่องเสียงให้ชาวบ้านนำหมาแมวออกมาฉีดวัคซีนให้น้องหมาน้องแม้วเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหากบ้านไหนได้ยินเสียงท่าน สจ.ทองใบ ประกาศใส่เครื่องเสียง ก็ขอให้ พี่น้องประชาชนพา น้องหมาน้องแมวออกมาฉีดวัคชีนได้ หากบ้านไหนนำน้องหมาน้องแมวออกมาจากบ้านไม่ได้ท่าน สจ.ทองใบ และทีมงานพร้อมที่จะเข้าไปฉีดยาให้ถึงข้างในรั้วบ้านเลยของให้บอก ทำด้วยใจบริการถึงที่ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ