นายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดนิทรรศการแสดงผลงานการประกวดวาดภาพ “ออมศิลป์ร่วมสมัย เทิดไท้จักรีวงศ์” เพื่อจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรางวัลประเภทต่างๆ ทั้งนี้เพื่อถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรี รวมทั้งเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยทุกแขนง โดยมี อาจารย์วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา เลขานุการคณะกรรมการตัดสินผลงาน ศิลปินนักแสดง หยาดทิพย์ ราชปาล และคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี พร้อมเชิญชวนคนไทยและนักท่องเที่ยวร่วมชมงานศิลป์ได้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. ณ โถงชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร