ตามที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้กำหนดจัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 7,8, 24,28 และ 29 มี.ค.นั้น

วันนี้เป็นวันแรกของการสอบแข่งขันเข้า ม.1 จากจำนวนเป็นนักเรียนสมัครสอบเข้า ม.1 จำนวน 1,088 คน ส่วน ม.4 ที่จะสอบวันถัดไป มีจำนวน 390 คน

โดยเมื่อวันที่​ 7 มี.ค.63 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. นักเรียนที่สมัครสอบเดินทางมาพร้อมผู้ปกครอง ต่างทยอยกันมารอสอบคัดเลือก เนื่องจากมีนักเรียนและผู้ปกครองมาจำนวนมาก ทางโรงเรียนสวนกุหลาบฯ ได้วางมาตรการแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส​ COVID-19 ไว้อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการติดเชื้อและสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยกับผู้ที่มาสอบในวันนี้

นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้แจ้งนักเรียนที่เข้าสอบทุกคนบริเวณสนามฟุตบอลหน้าตึกยาว ว่า สำหรับการสอบของนักเรียนโปรแกรมพิเศษในวันนี้ เนื่องจากมีเหตุการณ์พิเศษการระบาดของโรคโควิด19 แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ สถานการณ์ของประเทศไทยเรามีทั้งผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อต่างๆ ในส่วนของโรงเรียนสวนกุหลาบฯ ขอยืนยันว่าไม่มีผู้ป่วยและไม่มีใครติดเชื้อ พร้อมทั้งไม่มีผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศในประเทศกลุ่มเสี่ยงมาอยู่ในโรงเรียนของเราขณะนี้
และเมื่อเช้าได้รับรายงานว่านักเรียนที่เข้ามาสอบทั้งหมดวันนี้อยู่ในสติกเกอร์สีเขียว นั่นแสดงว่าทุกคนปลอดภัยไม่มีใครมีไข้อุณหภูมิร่างกายเกิน 37 องศาเซียลเซส และไม่มีใครเดินทางกลับจากต่างประเทศน้อยกว่า 14 วันเลย

เพราะฉะนั้นสถานการณ์ของเราในขณะนี้ถือว่าปลอดภัย 100% ขอให้พวกเราทุกท่านสบายใจได้ในส่วนของการป้องกันไข้หวัดโควิด-19 ที่เราเป็นห่วงกันอยู่ ส่วนการสอบวันนี้ ก็เชื่อว่าทุกคนคงมีการเตรียมตัวมาอย่างน้อย 2 -3 ปี บางคนเตรียมมาถึง 6 ปีก็มี ขอให้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่

การสอบใดๆ ก็ตาม บางคนอาจจะไปได้ยินข่าวลือว่าคนนั้นช่วยได้คนนี้ช่วยได้ ตนขอรับรองด้วยเกียรติของโรงเรียนสวนกุหลาบฯ ว่าไม่มีประเด็นนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ทุกคนที่เข้ามาเรียนต้องเป็นความสามารถของนักเรียนด้วยตัวเองทั้งสิ้น​ ขอให้คนที่เตรียมตัวมาพร้อมและมีความพร้อมมากที่สุดเข้าสู่ห้องเรียนของเราได้

การเรียนห้องเรียนพิเศษเป็นที่ทราบกันดีว่า คำว่าพิเศษมันก็ต้องไม่เหมือนปกติ มันมากกว่าปกติ มันต้องยากและมีการทุ่มเทในหลายๆ ส่วนทั้งเวลา สติปัญญา ความรับผิดชอบต่างๆ มากมาย เชื่อว่าทุกคนที่มานั่งอยู่ตรงนี้มีความพร้อมทุกคนสามารถเข้าเรียนได้จึงสมัครใจเข้ามาขอรับการคัดเลือก ขอให้ทุกคนโชคดี คนที่เข้ามาได้แสดงว่าเราได้รับการคัดเลือกจากล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นผู้พระราชทานสถาปนาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยของเราแห่งนี้เพื่อให้การศึกษาแก่บุตรหลานของคนไทย

หลังสอบวันนี้แล้วก็ยังมีรอบปกติอีก นักเรียนที่พลาดสอบเข้าเรียนโครงการพิเศษ ก็ยังมีรอบปกติ ซึ่งจะรับสมัครวันที่ 21-25 มี.ค.นี้​ โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มในเขตประมาณ 10% และนักเรียนทั่วไปหรือนอกเขตประมาณ 90% คนพลาดหวังวันนี้ ยังสามารถมาสมัครสอบคัดเลือกได้อีกต่อไป

ซึ่งในการสอบรอบทั่วไปจะมีการใช้คะแนน O-NET ด้วยนักเรียนต้องเตรียมคะแนน O-NET มายื่นสมัครด้วย ซึ่งจะแตกต่างกับการสอบครั้งนี้ที่จะใช้คะแนนความสามารถเท่านั้น ขอให้เต็มที่กับการสอบ เรามีกระบวนการออกข้อสอบที่รัดกุม ไม่มีข้อสอบรั่วแน่นอน ขอให้ทุกคนสบายใจในส่วนของความเป็นธรรมกับทุกคน โรงเรียนสวนกุหลาบฯ ให้ความเป็นธรรม ความยุติธรรมกับทุกๆ คนได้สิทธิเสมอเท่าเทียมกัน ขอให้ทุกคนตั้งใจสอบปฏิบัติตนตามระเบียบของการเข้าสอบทุกคน ขอให้โชคดีในการสอบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางโรงเรียนสวนกุหลาบฯ ได้วางแนวปฏิบัติตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กำหนด โดย

1.ขอให้ผู้ข้าสอบหรือมีบุคคลในครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ร่วมบ้านเดียวกัน ที่มีประวัติเดินทางกลับหรือเดินทางผ่าน (Transit) มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ประเทศจีน,ไต้หวัน,ฮองกง,มาเก๊า,ญี่ปุ่น,เกาหลีใต้,เวียดนาม,มาเลเซีย,สิงค์โปร์,อิตาลี,อิหร่าน,เยอรมัน,ฝรั่งเศส และประเทศอื่นๆ ตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่อาจจะประกาศเพิ่มเติมภายหลัง ให้แจ้งโรงเรียนฯ ทราบโดยด่วน พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทาง ก่อนถึงวันสอบ 1 วัน ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. เพื่อทางโรงเรียนจะจัดเตรียมสถานที่สอบให้เหมาะสม ทั้งนี้กรณีผู้เข้าสอบละเลย ปกปิดไม่แจ้งข้อมูล ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดปัญหาขึ้นภายหลัง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จะสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้เข้าสอบขาดความรับผิดชอบต่อสังคม ถือว่ามีความผิด ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

2.สำหรับผู้เข้าสอบทุกคนที่มีอาการ ไอ จาม น้ำมูกไหล ขอให้ไปรายงานตัว ณ ห้องพยาบาล ในเช้า
วันที่สอบก่อนเวลา 07.30 น.

3.อนุญาตและให้ผู้เข้าสอบ สวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ โดยผู้เข้าสอบต้องจัดเตรียมมาเอง

4.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยร่วมกับสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการมาตรการ
เฝ้าระวัง ควบคุม ก่อนเข้าห้องสอบ โดย
-กำหนดจุดคัดกรอง บริเวณประตูทางเข้าโรงเรียน
-ติดตั้งเครื่องเทอร์มัลสแกน ตรวจวัดอุณหภูมิ
-มีจุดบริการเจลล้างมือบริการ ก่อนขึ้นตัวอาคารและตามจุดที่โรงเรียนจัดไว้
-ทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ สถานที่จัดสอบ โต๊ะ เก้าอี้ ในท่อระบบปรับอากาศและภายในอาคารสถานที่สอบ
-สื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

ทำให้นักเรียนผู้สมัครสอบแข่งขันเข้า ม.1 และผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานในวันนี้ มั่นใจในมาตรการป้องกัน โควิด-19 ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ผอ.โรงเรียนสวนกุหลาบฯ ยังฝากประกาศถึงบรรดาศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยทุกท่านว่า กิจกรรมวันสถาปนาฯ 138 ปี ในเช้าวันพรุ่งนี้(8มี.ค.) การวางพานพุ่มถวายบังคม รัชกาลที่ 5 แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ​ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยยังดำเนินการอยู่ ยกเลิกแต่กิจกรรมอื่นๆ ในช่วงบ่ายและค่ำเท่านั้น