นายเสนธิป ศรีไพพรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ TMB (ที่ 2จากขวา) ร่วมมือกับเครือเบทาโกร โดยนางศิริวรรณ อินทรกำธรชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร สายงานการจัดการทางการเงิน บัญชีและระบบสารสนเทศ (คนกลาง) จัดสัมมนาให้กับลูกค้ากลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมในเครือเบทาโกร เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจด้วย Digital Lean Supply Chain Solution การลดต้นทุนจากความสูญเปล่า รวมทั้งนำ Data Analytic มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจเกษตร ทำให้กลุ่มลูกค้าสามารถปรับตัวได้ในโลก Digital Disruption และการบริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว เร็วๆ นี้