เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการประชุม ก.ตร. ครั้งที่ 2/2563 มีวาระสำคัญการแต่งข้าราชการตำรวจระดับวาระเมษายน 2563 ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ ตร. ยศ พล.ต.อ. แต่งตั้งจาก ผู้ช่วยผบ.ตร.ที่ครองตำแหน่งครบ 1 ปี จะเกษียณอายุราชการในอีก 6 เดือนข้างหน้า หรือ สิ้นปีงบประมาณ 63 จำนวน 4 ตำแหน่ง, ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. ยศ พล.ต.ท. เทียบเท่าผู้บัญชาการ แต่งตั้งจากรองผู้บัญชาการ ยศ พล.ต.ต. ที่ครองตำแหน่งครบ 1 ปี จะเกษียณในสิ้นปีงบฯ 63 จำนวน 18 ตำแหน่ง และตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ ตร. ยศ พล.ต.ต. เทียบเท่าผู้บังคับการ แต่งตั้งจากรองผู้บังคับการ ยศ พ.ต.อ. ที่ครองตำแหน่งครบ 5 ปี จะเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบฯ 63 จำนวน 30 ตำแหน่ง

สำหรับรายชื่อที่จะผ่านการพิจารณาในครั้งนี้ ระดับตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ ตร. 4 ราย ประกอบด้วย 1.พล.ต.ท.ศตวรษ หิรัญบูรณะ ประจำตร.(สบ.9 ) นรต.36 2.ซึ่งมีคุณสมบัติครบตาม หลักเกณฑ์ ส่วนอีก 3 นาย ต้องขอยกเว้นหลักเกณฑ์ มี พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี ผู้ช่วย ผบ.ตร. นรต.36 3.พล.ต.ท.สุรชัย ควรเตชะคุปต์ รอง จตร. และพล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผู้ช่วย ผบ.ตร. นรต.37

สำหรับตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. 18 ราย อาทิ พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ รอง ผบช.ภ.3 นรต.36, พล.ต.ต.อังกูร พูลเจริญ รอง ผบช.ภ.2 นรต.36, พล.ต.ต.จารึก ลิ้มสุวรรณ รอง ผบช.ภ.6 นรต.36, พล.ต.ต.ธีรพล ทิพย์เจริญ รอง ผบช.ภ.8 นรต.36, พล.ต.ต.อภิชิต เทียนเพิ่มพูล รอง ผบช.ภ.7 นรต.36, พล.ต.ต.คัชชา ธาตุศาสตร์ รอง ผบช.ทท. นรต.36, พล.ต.ต.ธนังค์ บุรานนท์ รอง ผบช.ก. นรต.35 พล.ต.ต.เกียรติพงศ์ ขาวสำอางค์ รอง จตร. นรต.36 เป็นต้น

ในส่วนตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ ตร. 30 ราย อาทิ พ.ต.อ.ชุมพร กาญจนรัตน์ รองผบก.อก.บช.น., พ.ต.อ.ณัฐวร ถาวรฉันท์ รองผบก.อก.บช.ศ., พ.ต.อ.ธนสาร สุริวงศ์ รองผบก.สส.ภ.2, พ.ต.อ.ชัชวาล ปี่ทอง รองผบก.ภ.จว.ปทุมธานี, พ.ต.อ.อาคม เสือกลั่น นักบิน (สบ 5) กลุ่มงานการบิน บ.ตร., พ.ต.อ.วัฒนา วงศ์จันทร์ รองผบก.ศฝร.ภ.9, พ.ต.อ.สมเกียรติ วรรณสิริวิไล รองผบก.ขส., พ.ต.อ.บรรลือ ขลิบเงิน รองผบก.น.4, พ.ต.อ.อาคม จันทนลาช รองผบก.จร., พ.ต.อ.ดิเรก ปลั่งดี รองผบก.ภ.จว.นครราชสีมา, พ.ต.อ.สุพล ภู่พูลทรัพย์ รองผบก.ตชด.ภ.4, พ.ต.อ.พิสิษฐ์ ทรัพย์สิน รองผบก.อก.ภ.6, พ.ต.อ.สุนทร ขวัญเพ็ชร รองผบก.ภ.จว.สตูล, พ.ต.อ.(หญิง) อรวรรณ ปานแก้ว รองผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช, พ.ต.อ.ชาตรี ปรีชากุล รองผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด, พ.ต.อ.โชติ ชิดไชย รองผบก.ภ.จว.พังงา, พ.ต.อ.ปรีชา บุญถึก นักบิน (สบ5) กลุ่มงานการบิน บ.ตร., พ.ต.อ.ขวัญดี ฉิมพลี รองผบก.ภ.จว.ปัตตานี, พ.ต.อ.ปนิธาน สันติเพ็ชร รองผบก.ภ.จว.อำนาจเจริญ, พ.ต.อ.ศตพร ทับชู นักบิน (สบ5)กลุ่มงานการบิน บ.ตร., พ.ต.อ.ภาสกร สถิตยุทธการ รองผบก.น.7, พ.ต.อ.อาญา สิงห์ไกร อาจารย์(สบ5)กลุ่มงานคณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ รร.นรต., พ.ต.อ.อัครชัย ยลโสภณ รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม, พ.ต.อ.(หญิง) พัฒน์นรี ศรีรัตนวุฑฒิ รองผบก.กง., พ.ต.อ.สมภพ เอวสมบุญ นวท.(สบ5) พฐก., พ.ต.อ.ชิดชนก พรหมสวัสดิ์ รองผบก.ปส.1, พ.ต.อ.นิมิตร แสงอรุณ รองผบก.สบส., พ.ต.อ.สุชาติ โสรัจจ์ รอง ผบก.ภ.จว.เพชรบูรณ์ และ พ.ต.อ.(หญิง) ชฎาวีณ์ สุวรรณรัตน์ รองผบก.ศทก.

สำหรับการประชุม ก.ตร วันนี้นั้นมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางมาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 2/2563 โดยมีวาระสำคัญ อาทิ การเลื่อนเงินเดือนประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (1 ตุลาคม 2561) กรณีพิเศษ 2 ขั้น ในโควตาผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้ดำรงตำแหน่ง ผบก.หรือเทียบเท่าขึ้นไป, การเลื่อนเงินเดือนให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (1 ตุลาคม 2562) ให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้ดำรงตำแหน่ง ผบก.หรือเทียบเท่าขึ้นไป, การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชบริพารในพระองค์, การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจในสังกัดวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ รพ.ตร., การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจเพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลางในสังกัด บช.ศ., การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ, เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที จึงเสร็จสิ้น

โดยพล.อ.ประยุทธ์ กล่าวภายหลังการประชุมว่า การประชุมวันนี้มีหลายวาระ ทุกครั้งก็จะมีรายงานการลงโทษไม่ว่าจะเป็นไล่ออก ปลดออก ให้เห็นว่าเราดำเนินการตามกฎหมายทุกประการสำหรับผู้กระทำความผิด แต่ก็ได้ย้ำเตือนไปแล้วว่าให้ระมัดระวังการไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ขณะเดียวกันต้องให้ความเป็นธรรมกับคนที่อุทธรณ์ขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งต่างๆ ก็มีคณะกรรมการอุทธรณ์ เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบวินัยและลงโทษ หากเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถร้องเรียนมาเข้าคณะกรรมการอุทธรณ์ ซึ่งหลายเรื่องก็คืนความเป็นธรรมให้ ตนเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการทุกคณะได้ทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวังอย่างที่สุด ทั้งนี้ตนได้เน้นย้ำในที่ประชุมเรื่องใดก็ตามที่ประชาชนยังมีความสงสัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องชี้แจงทำความเข้าใจไป และให้แก้ปัญหาเรื่องด่านตรวจ จุดสกัดต่างๆ ที่ประชาชนยังรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งนี้ยังมีวาระการแต่งตั้งกลางปีในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบของ ก.ตร. ซึ่งอย่าไปพูดให้เสียหายว่าเดี๋ยวจะมีการแต่งตั้งนอกวาระ วันนี้ทำตามกฎระเบียบทุกประการ

ด้านพล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. ในฐานะโฆษก ตร. กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้ย้ำในที่ประชุม ให้ดูแลความสงบเรียบร้อยเรื่องการแสดงออกต่างๆ ของประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนให้ถือว่าเป็นลูกหลานของเรา ให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการแสดงออกต่างๆ เป็นไปตามกฎหมาย และใช้ความละมุนละม่อมอย่างที่สุด ให้ข้อแนะนำว่าสิ่งใดถูกกฎหมาย อะไรที่หมิ่นเหม่ พร้อมให้คำแนะนำการแสดงออกทางโซเชียลมีเดียซึ่งต้องระมัดระวัง ให้เตรียมความพร้อมรับนโยบายรัฐบาลกรณีไวรัสโควิด-19 ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมความพร้อม ได้ให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองดูแลเข้มข้นเป็นกรณีพิเศษ ประสานการปฏิบัติกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด

พล.ต.ท.ปิยะ กล่าววอีกว่า สำหรับในที่ประชุม ก.ตร. มีวาระเพื่อทราบหลายประเด็น ซึ่งเรื่องที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเรื่องวินัย อุทธรณ์ ต่างๆ ได้ย้ำว่า กรณีที่ข้าราชการตำรวจกระทำผิดไม่ว่ากรณีใด ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ยกตัวอย่างเรื่องดำเนินการทางวินัยมี 30 เรื่อง ไล่ออก 20 เรื่อง กรณีไล่ออกมีกลุ่มที่ละทิ้งหน้าที่ 2 ราย 12 ราย เกี่ยวพันกับยาเสพติด ส่วนที่เหลือคือต้องโทษในคดีอาญา เรื่องอุทธรณ์มีทั้งหมด 19 เรื่อง มี 13 เรื่องยกคำร้อง เพราะถือว่าได้กระทำความผิดจริง ซึ่ง ก.ตร. ในชุดนี้ถือเอาการกระทำความผิดเป็นตัวตั้ง

และมีวาระเรื่องการเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจ มีการพิจารณาโควต้า 2 ขั้นย้อนหลังปี 2561 ให้กับผู้ดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 106 ราย, เลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษให้กับข้าราชการตำรวจกลุ่มที่จะผ่านการฝึกอบรมเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชบริพารในพระองค์ 605 นาย วาระเห็นชอบการกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจในสังกัดวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ รพ.ตร. เห็นชอบการกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจเพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลางในสังกัด บช.ศ.

วาระสุดท้ายเป็นวาระการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจวาระเมษายน 2563 ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ ตร. ยศ พล.ต.อ. แต่งตั้งจาก ผู้ช่วยผบ.ตร.ที่ครองตำแหน่งครบ 1 ปี จะเกษียณอายุราชการในอีก 6 เดือนข้างหน้า หรือ สิ้นปีงบประมาณ 63 จำนวน 4 ตำแหน่ง, “ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร.” ยศ พล.ต.ท. เทียบเท่าผู้บัญชาการ แต่งตั้งจากรองผู้บัญชาการ ยศ พล.ต.ต. ที่ครองตำแหน่งครบ 1 ปี จะเกษียณในสิ้นปีงบฯ 63 จำนวน 18 ตำแหน่ง และตำแหน่ง “ผู้ทรงคุณวุฒิ ตร.” ยศ พล.ต.ต. เทียบเท่าผู้บังคับการ แต่งตั้งจากรองผู้บังคับการ ยศ พ.ต.อ. ที่ครองตำแหน่งครบ 5 ปี จะเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบฯ 63 จำนวน 30 ตำแหน่ง ทุกรายเรียงตามอาวุโสทั้งหมด มีบางรายที่ต้องเสนอขออนุมัติงดเว้นคุณสมบัติไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอโปรดเกล้าฯต่อไป อีกส่วนเป็นการเสนอแต่งตั้งทดแทนผู้ที่ลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ มีรองผู้บัญชาการ 1 ราย และผู้บังคับการ 6 ราย ซึ่งจะแต่งตั้งพร้อมกันในวาระ 30 เมษายน ส่วนรายชื่อทั้งหมดยังไม่สามารถเปิดเผยได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการประชุม ก.ตร. ในวันนี้ ได้จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายผู้เข้าร่วมประชุม ก.ตร. และผู้สื่อข่าวก่อนเข้าบริเวณอาคาร 1 ชั้น 1 ตร. โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา วัดอุณหภูมิได้ 36.8 องศา ส่วน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. วัดอุณหภูมิได้ 36.7 องศา หลังจากนั้นทุกคนจะได้รับสติ๊กเกอร์ติดที่หน้าอกด้านซ้ายเพื่อบ่งบอกว่าผ่านการตรวจคัดกรองแล้ว