ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นำคณะผู้บริหาร พนักงาน และมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม ร่วมกิจกรรม “ออมสินสร้างรอยยิ้ม คืนความสุขสู่สังคม” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยได้มอบแว่นสายตาและยาสามัญประจำบ้านให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 100 คน พร้อมมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จาก 3 โรงเรียน อาทิ โรงเรียนบ้านเผียน โรงเรียนบ้านน้ำขาว และ โรงเรียนวัดเขาน้อย จำนวน 30 ทุน ทุนละ 1,000 บาท เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา

ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ไว้เป็นศิริมงคล แก่ผู้เลื่อมใสศรัทธาด้วย ณ วัดเจดีย์