บัตรเครดิต TMB บัตรเดียวที่ให้มากกว่าเมื่อช้อปที่ร้าน Boots ทุกสาขา ยกเว้น สาขาสนามบิน Paragon Food Hall และสาขาในร้านปลอดภาษี ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 50 บาท จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 200 บาท/บัตร/เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 63 ถึง 30 เม.ย. 63 ลงทะเบียนก่อนทำรายการเพื่อรับสิทธิ์พิมพ์ TMBBS ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต TMB 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.tmbbank.com