ธุรกิจบริหารเงิน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เอาใจนักลงทุนรุ่นใหม่กลุ่ม High Net Worth และ Ultra High Net Worth ด้วยการนำผลิตภัณฑ์ขายดีกลับมานำเสนอใหม่อีกครั้ง หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง MAXI FUND คุ้มครองเงินต้นโดยธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (Credit Rating AA-)*  อ้างอิงผลดำเนินงานกองทุนตราสารหนี้ บริหารโดย Allianz Global Investors GmbH กองทุน Allianz Euro Credit SRI – AT – EUR เน้นการลงทุนในกลุ่มประเทศยุโรป โดยคัดเลือกตราสารหนี้ตามแนวคิดของการลงทุนที่ยั่งยืน มีความรับผิดชอบ  (Sustainable and Responsible Investment: SRI)  คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล ลงทุนขั้นต่ำ 5 ล้านบาท จำกัดวงเงินเสนอขายเพียง 1,000 ล้านบาท
วันนี้ – 28 ก.พ. 2563 (ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และขอคำแนะนำการลงทุนจากผู้ขาย ก่อนตัดสินใจลงทุน)