เมื่อวันที่ 19 ก.พ. พล.ต.ต.ธีรพล อินทรลิบ ผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน มีหนังสือบันทึกข้อความด่วนที่สุด เลขที่ 0020.811/361 ลงวันที่ 18 ก.พ. เรื่องขอรับการสนับสนุนกำลังพล ผกก.สภ.แม่ฮ่องสอน ผกก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน และ ผกก.สภ.น้ำเพียงดิน ใจความว่า ด้วยได้รับหนังสือ สภ.ห้วยโป่ง ที่ ตช 0020(มา.)8(19)/62 ลง 11 ก.พ.2563 เรื่องรายงานและขอรับการสนับสนุนกำลังพล เนื่องจาก ภ.5 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ ระดับ รองสว.-ผบ.หมู่ วาระประจำปี 2562 ทำให้กำลังพลของ สภ.ห้วยโป่ง เหลือปฎิบัติหน้าที่เพียง 3 นาย เกรงว่าจะเสียหายแก่ทางราชการ

จากปัญหาข้อขัดข้องด้านกำลังพลดังกล่าว จึงให้ท่านพิจารณากำลังข้าราชการตำรวจในสังกัดเพื่อไปปฎิบัติราชการ ที่ สภ.ห้วยโป่ง ดังนี้
1.สภ.แม่ฮ่องสอน (เพิ่มอีก) 1 นาย
2.กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1 นาย
3.สภ.น้ำเพียงดิน 2 นาย

โดยให้ส่งรายชื่อให้ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภายในวันที่ 19 ก.พ. เพื่อจะได้ดำเนินการออกคำสั่งให้ไปปฎิบัติราชการต่อไป

ผู้สื่อขาวรายงานว่า สภ.ห้วยโป่ง รับผิดชอบดูแลพื้นที่ตำบลห้วยโป่ง อ.เมือง จว.แม่ฮ่องสอน ซึ่งมีพื้นที่ 6.70ตารางกิโลเมตร และมีประชากรกว่า 8,000 คน เป็นพื้นที่ติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน เดิมทีมีกำลังพล 10 นาย ทั้งที่ตามกรอบอัตรากำลังจะต้องมีกำลังพลประจำสถานีตำรวจ 34 นาย ภายหลังการแต่งตั้งโยกย้ายระดับรองสว.ผบ.หมู่ วาระประจำปี 2562 เหลือกำลังพลเพียง 3 นาย คือสารวัตรหัวหน้าสถานี รอง สวป. 2 นาย