นายจิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์ Private Banking Group Head ธนาคารกสิกรไทย (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นประธานในงานสัมมนา Prospects for 2020 Contained Recovery โอกาสและกลยุทธ์การลงทุนในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวอยู่ในกรอบ โดยมีวิทยากรพิเศษ รศ. ดร.ปณิธาน วัฒนายากร อาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กลาง) ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิรัฐศาสตร์และความมั่นคงระหว่างประเทศ ร่วมด้วย ดร. ตรีพล ภูมิวสนะ Managing Director, Private Banking Business Head, Private Banking Group และนางสาวศิริพร สุวรรณการ Managing Director, Financial Advisory Head, Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย ร่วมสัมมนาถึงแนวโน้มเศรษฐกิจ ความมั่นคงระหว่างประเทศ และสังคม ซึ่งมีผลกระทบต่อการลงทุนแก่ลูกค้าไพรเวทย์แบงค์ของธนาคาร ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ เมื่อเร็ว ๆ นี้