“ดร.ชัยรินทร์”ติดอาวุธทางปัญา ให้กับโครงการแพลทฟอร์มพัฒนาที่ปรึกษาเพื่อ การเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคดิทัล

เรามารู้จักชีวิตวัยเกษียณ ของคนวัยเกษียณท่านหนึ่ง ว่าเกษียณในแบบที่ทรงคุณค่านั้น เป็นอย่างไรของ ดร. ชัยนรินท์ ธีรไชยพัฒน์ ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2561

ดร. ชัยนรินท์ เปิดเผยกับ”ไทยแทบลอยด์” ว่า ตนเองซึ่งเป็นคนวัยเกษียณเกษียณ นั้น มีกิจกรรมหลายอย่าง ที่ยังทำอยู่ อย่างเช่นกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถนะทางกาย สุขภาพ ท่องเที่ยว พักผ่อน และ สันทนาการ แล้ว ยังมีกิจกรรมในเชิงวิชาการ โดยใน ปี 2562 เป็นปีแห่งความน่าภาคภูมิใจ โดยทาง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ให้เกียรติพิจารณาเห็นชอบมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านการประสบความสำเร็จในอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 ในฐานะศิษย์เก่าหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการจัดการ และสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ คือ การได้ทำตามความตั้งใจและได้ทำต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนเกษียณจากการทำงานกับกิจกรรมการแบ่งปันบอกเล่าประสบการณ์ชีวิต และประสบการณ์การทำงานในเชิงวิชาการเพื่อประโยชน์ต่อคนรุ่นต่อไป รวมถึงการติดอาวุธทางปัญญาเพื่อให้รู้เท่าทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมในสองหลักสูตรที่น่าสนใจ ได้แก่ โครงการแพลทฟอร์มพัฒนาที่ปรึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคดิจิทัล “Digital Transformation Expert Platform”

โดยสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย และ หลักสูตรการวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค โดยใช้เทนิคบิ๊กดาต้า “Consumer Insights Analytic and Data Center with Big Data Technology” จัดโดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตามปรัชญาการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจะดูว่าปีนี้จะทำอะไรได้อีกบ้าง”ดร.ชัยรินทร์”กล่าว