เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ จว.สุราษฏร์ธานี นายภิญญา ช่วยปลอด อดีต รมช.กระทรวงพานิชย์ เปิดเผยว่า “ได้รับข่าวดีเกี่ยวกับความคืบหน้าการพิจารณาเรื่อง ใบกระท่อมจากรัฐบาล” ด้วยนายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์ ผู้อำนวยการกฎหมายของสำนักงานปปส.(ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด) ได้แจ้งให้ผมทราบว่า ท่านสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ตั้งคณะทำงานพิจารณาเรื่องใบกระท่อม โดยปลัดกระทรวงเป็นประธานและท่านได้กำชับให้ศึกษาอย่างละเอียดถึงขั้นยกเลิกใบกระท่อมออกจาก พรบ.ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 และจะมีการลง MOU ระหว่างกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงสาธารณสุข เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป เชื่อได้ว่าจะเป็นข่าวดี ผมก็ภาวนาว่าขอให้สำเร็จ ซึ่งผมเป็นคนแรกที่ยื่นญัญติเข้าวุฒิสภาและได้เป็นประธานคณะกรรมาธิการ ที่ศึกษาทั้งในสภาและนอกสภาหลายจังหวัด รวมทั้งประชาชนที่ใช้พืชกระท่อมบริโภค อย่างละเอียดถี่ถ้วน จนเมื่อสภาลงมติเห็นชอบเพื่อให้รัฐบาลพิจารณาแก้ไขเห็นด้วยคะแนนเห็นชอบ 184 ต่อ 0 และทางปปส.ท่านก็นำเอกสารศึกษานั้นไปประกอบการพิจารณาด้วย ผมขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์ เทพสุทิน ที่ท่านเอาจริงกับเรื่องนี้และอีกไม่นานคงได้เห็นผล อีกทั้งขอขอบคุณ สส.ภาคอีสานที่กล้านำเสนอเรื่องกัญชาเข้ามาในสภา เช่นเดียวกับผมที่นำเรื่องพืชกระท่อมเข้าเสนอในสภาเป็นคนแรก

สุดท้ายขอขอบคุณบรรดาเพื่อนๆสมาชิกวุฒิสภาที่ได้ต่อสู้เรื่องนี้ด้วยกันมา ถือว่าเป็นของขวัญให้กับประชาชนในการนำประโยชน์จากพืชกระท่อมไปใช้ แต่บางท่านได้เสียชีวิตไปแล้ว ขอให้ดวงวิญญาณท่านสจงขึ้นสู่สรวงสวรรค์ด้วยเถิด ส่วนบุคคลที่ร่วมต่อสู้เรื่องนี้ด้วยกันมาตลอด คือ นายสมพงษ์ สระกวี อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลา และนายสมคิด คชนุ้ย ข้าราชการเกษียณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์”นายภิญญา”กล่าว