นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาของการดำเนินงาน BAM ได้บริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และทรัพย์สินรอการขายด้วยกลยุทธ์ต่าง ๆ ซึ่งหนึ่งในแผนงานพัฒนาธุรกิจก็คือ การปรับปรุงด้านงานบริการและการเพิ่มเครือข่ายสำนักงานให้ครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ปัจจุบันมีสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขารวมทั้งสิ้น 26 แห่ง นอกจากนี้ในอนาคตยังมีแผนเปิดสำนักงานในเขตปริมณฑลให้ครบทั้ง 4 มุมเมือง เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ สำนักงานถือได้ว่าเป็นเครือข่ายที่ส่งเสริมธุรกิจของ BAM ได้อย่างเข้มแข็ง เนื่องจากสามารถเข้าถึงลูกค้า และมีความคุ้นเคยกับชุมชนในท้องถิ่น ทำให้เข้าใจสภาพตลาดได้เป็นอย่างดี สำนักงานจะมีการวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเฉพาะการออกบูธ นับเป็นช่องทางในการสร้างฐานลูกค้า และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ดี BAM มีอสังหาฯ มากมาย ทุกประเภท ตั้งอยู่บนทำเลดี ราคาเหมาะสม ที่จะเป็นทางเลือกสร้างโอกาสให้นักลงทุนหรือประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง สำหรับลูกหนี้ก็สามารถปรับโครงสร้างหนี้ โดย BAM จะช่วยเหลือลูกหนี้ที่สุจริตได้มีโอกาสพลิกฟื้นคืนเครดิต และนำทรัพย์กลับคืนไปใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง BAM
สำนักงานแห่งใหม่ ตั้งอยู่ เลขที่ 242/8-9 ซ.วิภาวดีรังสิต 82 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยมี กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะผู้บริหาร BAM และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานพิธีเปิดสำนักงานดอนเมืองอย่างเป็นทางการ