ทีเอ็มบี เวลท์ แบงก์กิ้ง (TMB Wealth Banking) นำโดย นายยืนยง ทรงศิริเดช (ที่ 4 จากซ้าย) หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธนบดีธนกิจ ทีเอ็มบี จัดกิจกรรมมอบประสบการณ์เหนือระดับ TMB Wealth Banking Exclusive Movie ให้แก่ลูกค้าธนบดีธนกิจ เพื่อร่วมชมภาพยนตร์ “Star wars – The rise of skywalker” ในรอบปฐมทัศน์  ณ โรงภาพยนตร์ เอ็มบาสซี ดิโพลแมท สกรีน ชั้น 6 ศูนย์ การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี่ เมื่อเร็วๆนี้

(ลำดับจากซ้ายไปขวา คุณปุณญาดา ธนาชัยทัศ หัวหน้าที่ปรึกษาลูกค้าธนบดี, คุณลินดา โชคชูชัย หัวหน้าที่ปรึกษาลูกค้าธนบดี, คุณรวีวรรณ จีนะวิจารณะ เจ้าหน้าที่บริหาร ปฏิบัติการลูกค้าธนบดีธนกิจ, คุณยืนยง ทรงศิริเดช หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธนบดีธนกิจ ทีเอ็มบี, คุณนวลอนงค์ มหัทธนกุล เจ้าหน้าที่บริหารที่ปรึกษาลูกค้าธนบดี ทีเอ็มบี, คุณสมใจ หวังพรสมบัติ หัวหน้าที่ปรึกษาลูกค้าธนบดี, คุณรุ่งฤดี พงศ์เพชรดิถ หัวหน้าที่ปรึกษาลูกค้าธนบดี คุณสมเกียรติ อภินันทน์ หัวหน้าที่ปรึกษาลูกค้าธนบดี )