วันที่ 6 มกราคม 63 ที่สำนักงานการประปานนทบุรี เมื่อช่วงที่ผ่านมา ทางสำนักการประปาได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำและแทงค์ที่บรรจุน้ำสะอาดจำนวน 11,000 ลิตร ซึ่งนำมาจากโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากสภาวะน้ำทะเลหนุน มาตั้งจุดแจกจ่ายน้ำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

นางกาญจนา ศรีวิชัย หัวหน้าส่วนบริการการใช้น้ำ สำนักงานการประปานนทบุรี เปิดเผยว่า น้ำที่นำมาตั้งจุดแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนในวันนี้มีปริมาตร 11,000 ลิตร ซึ่งเป็นน้ำที่สะอาด ปลอดภัย บริโภคได้ ไม่มีค่าความเค็มเกินมาตราฐานเพราะเป็นน้ำที่รับมาจากโรงผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ที่ไม่รับผลกระทบจากสภาวะน้ำทะเลหนุน หากประชาชนต้องการน้ำสะอาดปลอดภัยสามารถนำภาชนะมาบรรจุน้ำได้ทุกวันในเวลาทำการ นอกจากนี้หากมีการแจ้งขอความช่วยเหลือจากชุมชนใดๆก็ตามที่ต้องการน้ำ ทางการประปานนทบุรีก็พร้อมจะนำรถน้ำออกไปช่วยเหลือบริการให้ถึงพื้นที่เช่นกัน

ด้านนางบุญผ่อง ส่มส้ม อายุ 58 ปี ชาวบ้านที่นำภาชนะมาน้ำสะอาด กล่าวว่า ทราบข่าวจากทางโทรทัศน์ว่าจะมีแจกน้ำสะอาดปลอดภัย ในวันนี้ตั้งใจมาจ่ายค่าน้ำและถือโอกาสแวะนำภาชนะมารับน้ำที่แจกจ่ายด้วย ก่อนหน้านี้ตนไม่ชอบดื่มน้ำประปาอยู่แล้ว ใช้ซื้อนำ้ขวดดื่มบริโภคเอา ยิ่งมาทราบข่าวว่า มีค่าความเค็มปะปนมาในน้ำ ยิ่งไม่กล้าใช้บริโภคใหญ่ วันนี้เห็นมีการแจกจ่ายน้ำสะอาดก็เลยนำภาชนะมารับน้ำไป หากมีจุดแจกจ่ายน้ำสะอาดให้แบบนี้ทุกวัน ก็จะแวะมารับทุกวัน เพราะบ้านตนอยู่ไม่ไกลจากที่สำนักการประปา ก็ช่วยลดต้นทุนค่าน้ำดื่มลงไปได้