วันที่​ 20 ธันวาคม 2562​ : มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์​ ในโครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว นำโดย นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการ​ และเลขาธิการฯ​ พร้อมด้วย​นายจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการฯ,นายพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่แผนกสังคมฯ ร่วมกับ อุบลวานิชสมาคม/มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี​ (จีตัมเกาะ) มูลนิธิการกุศลสามัคคีสว่างบูชาธรรมสถาน จ.อุบลราชธานี ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค รวมจำนวน 2,000 ชุด แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่

จุดที่​ 1.บริเวณที่ว่าการอำเภอสิรินธร 750 ชุด,จุดที่​ 2.บริเวณอำเภอโขงเจียม 750 ชุด​ และจุดที่​ 3.บริเวณ อบต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม 500 ชุด จ.อุบลราชธานี และในพรุ่งนี้​ วันที่​ 21 ธ.ค.62 ทำพิธีมอบศาลาที่พักผู้โดยสารเพื่อไว้เป็นสาธารณประโยชน์ จำนวน 4 หลัง คือ​ 1.หน้าโรงเรียนอุบลวิทยาคม อ.เมือง,2.หน้าโรงเรียนปทุมวิทยากร อ.บุณฑริก,3.หน้าตลาดเทศบาลบุณฑริก อ.บุณฑริก และ4.หน้าโรงเรียนบ้านน้ำยืน อ.เมือง จุ.อุบลราชธานี​ คิดเป็นมูลค่า 1,400,000 บาท​ (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) โดยมีคณะกรรมการฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี

โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2562 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กำหนดมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั้งภาคเหนือ และภาคอีสาน รวมทั้งสิ้น 43 จังหวัด รวมมูลค่าการดำเนินงานในปีนี้ไม่ต่ำกว่า 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

#ภาคอีสาน
#จังหวัดอุบลราชธานี
#มูลนิธิป่อเต็กตึีง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต
#สายด่วนป่อเต็กตึ๊ง1418