วันที่​ 18 ธ.ค.62​ : พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์​ (ท.) พร้อมด้วย​ พ.อ.อิทธิกร ศิริวัลย์ หน.ฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.ฯ,พ.อ.อุดร พิมพา จนท.กอ.รมน.ฯ,พ.อ.สุวัฒน์ สังข์แก้ว จนท.กอ.รมน.ฯ,ร.อ.สมชาย ดอกเตย จนท.ปฏิบัติการกลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.ฯ.,ร.อ.ภาคิน นีสันเทียบหน.ชนต.111,นางฐิติกัญญา ตราชู จนท.กอ.รมน.จังหวัด​ประจวบคีรีขันธ์​

ให้การต้อนรับคณะ ศปป.1 กอ.รมน. โดยมี พ.อ.จิรศักดิ์ พรรังสฤษฏ์ ผช. ผอ.ศปป.1 กอ.รมน./หน. คณะ ที่เดินทางมาเพื่อติดตามผลโครงการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับศูนย์เรียนรู้ฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรภาคปฎิบัติ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีปราชญ์ กอ.รมน.เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 7 คน