กองทรัสต์ DREIT (Dusit Thani Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust) ได้ทำการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 จำนวน 302.10 ล้านหน่วย ราคาหน่วยละ 5.90 บาท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,782.39 ล้านบาท เมื่อวันที่ 13–23 กันยายน 2562 โดยธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหน่วยทรัสต์ และผู้ให้สินเชื่อในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 เพื่อนำไปลงทุนในโครงการโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ โรงแรมขนาดใหญ่ระดับ 5 ดาว บนพื้นที่เช่าประมาณ 116 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา ระยะเวลาเช่าคงเหลือ 40 ปีเศษ มีมูลค่าการลงทุนรวมไม่เกิน 2,385.60 ล้านบาท

ทั้งนี้ กองทรัสต์ DREIT ได้ดำเนินเข้าลงทุนในโครงการโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โครงการโรงแรมดังกล่าวเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ระดับ 5 ดาว ตั้งอยู่บนเกาะ Mudhdhoo ในหมู่เกาะ Baa Atoll สาธารณรัฐมัลดีฟส์ บนพื้นที่เช่าซึ่งมีอายุคงเหลือประมาณ 40 ปี เป็นโรงแรมประเภทรีสอร์ทมีอาคารบ้านพักตากอากาศ (Villa) จำนวน 95 หลัง สามารถเดินทางได้ 2 วิธี คือ โดยเครื่องบินทะเล (Seaplane) และโดยเครื่องบินโดยสารภายในประเทศต่อเรือเร็ว (Speed Boat) ภายในโรงแรมมีกิจกรรมสำหรับวันพักผ่อนบนมัลดีฟส์อย่างครบครัน นอกจากนี้ บนเกาะ Mudhdhoo ในหมู่เกาะ Baa Atoll สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ยังเป็นพื้นที่ที่ได้รับการประกาศจากองค์กร UNESCO ให้เป็นเขตสงวนชีวมณฑล (UNESCO World Biosphere Reserve) จึงเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผู้ชื่นชอบการดำน้ำจากทั่วโลก งานฉลองความสำเร็จ จัดขึ้นที่ Baan Dusit Saladaeng เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562