นายเกรียงไกร ภูริวิทย์วัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 800 ผืน ให้แก่รายการสถานีประชาชน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ภายใต้โครงการ “ไทยพีบีเอสและเครือข่ายมอบไออุ่นให้พี่น้อง อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ปี 2562” โดยมี นางไขแสง ศักดา ผู้จัดการมูลนิธิไทยพีบีเอส  เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปส่งต่อให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาวและโรงเรียนยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ต่อไป โดยพิธีมอบผ้าห่มดังกล่าวจัดขึ้น           ณ สำนักงานธนาคารธนชาต ชั้น 9 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ เมื่อเร็วๆ นี้

 

ธนาคารธนชาต ได้ดำเนินกิจการภายใต้นโยบายช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) มาอย่างต่อเนื่อง  และยังคงเดินหน้าตอกย้ำแนวคิด “Act for Social Progress ลงมือทำ…เพื่อสังคมก้าวหน้าอย่างยั่งยืน” เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคม ภายใต้กรอบของความมีจริยธรรมและ      ธรรมาภิบาลที่ดี สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งส่งผลให้ธนชาตสามารถพัฒนาธุรกิจให้ดำเนินไปอย่างยั่งยืนควบคู่กับการสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม