พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี​ ณ เทศบาลตำบลศาลากลาง ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 2 วันที่ 16 ธค. 2562 เวลา 09.30. น. ณ ห้องประชุมเทศบาศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดย นาย เฉลิมชัย โถน้อยนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลศาลากลางพร้อมรสมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการโรงเรียน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการชุมชนและพนักงานเทศบาลตำบลศาลากลางพร้อมด้วยคณะผู้บริสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ประกอบพิธี รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 นาย เฉลิมชัย โถน้อย นายกเทศมลตรีตำบลศาลากลาง จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี และมีผู้เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น. และนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนนทบุรี. ร่วมพิธีรับมอบพระบรมรมฉายาลักษณ์ฯเพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชนทุกครัวเรือนในพื้นที่เทศมนตรีตำบลศาลากลาง