วันที่ 10 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. นางสาวจันทร์เพ็ญ จิตร์วิวัฒน์ ผอ.ปปส.กทม. นายจักรี เปรมสมิทธ์ ที่ปรึกษาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน พร้อมด้วยชุดอำนวยการประสานและสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มพื้นที่กรุงธนเหนือ เจ้าหน้าที่ ปปส.กทม. ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินกลุ่มพื้นที่กรุงธนเหนือ และสำนักงานเขตธนบุรี ลงพื้นที่ชุมชนวัดกัลยาณมิตร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี เพื่อมอบน้ำดื่ม ป.ป.ส. สิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุเพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนทั้งหมด 3 หลังคาเรือน 9 ครัวเรือน รวม 30 คน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2​ คน ชุมชนดังกล่าวเป็นชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินเมื่อปี 2556 จากการประเมินสถานะชุมชน ครั้งที่ 2/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับปัญหาน้อย

ทั้งนี้ ผอ.ปปส.กทม. ได้กล่าวให้กำลังใจกับครอบครัวผู้ประสบภัย และกล่าวถึงการทำงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ช่วยเหลือสมาชิก โดยมีประธานชุมชน คณะกรรมการ ประชาชนในชุมชนเขตธนบุรีมาร่วมให้กำลังใจและความช่วยเหลือ พร้อมทั้งมอบสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือให้ช่วยกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชน พร้อมแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน ป.ป.ส. 1386

จากการลงชุมชนในวันนี้​ ได้สร้างความศรัทธาและความไว้วางใจจากชาวบ้าน​ จึงมีการแจ้งเบาะแสเรื่องยาเสพติด ซึ่ง​ ปปส.กทม.​ จะดำเนินการพิสูจน์ทราบ และกำหนดเป็นเป้าหมายในการปฏิบัติการต่อไป