นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) นำทีมอาสาสมัครผู้บริหารชาวญี่ปุ่นของธนาคารและครอบครัวกว่า 30 คน ร่วมแรงร่วมใจในกิจกรรมอนุรักษ์พัฒนาโบราณสถานวัดเชิงท่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ยังคงไว้ซึ่งร่องรอยแห่งอารยธรรมและประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า เหล่าอาสาสมัครได้ร่วมกันทำความสะอาดกำจัดวัชพืชที่ขึ้นชอนไชตามรอยร้าว โดยได้ปฏิบัติตามวิธีที่ถูกต้องภายใต้การดูแลแนะนำของเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากร  ด้วยความมุ่งมั่นในการมีส่วนช่วยรักษามรดกไทยให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชม

วัดเชิงท่าเป็นวัดเก่าแก่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ทรงคุณค่าและมีความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์ไทย ด้วยเป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงผนวช ทั้งนี้ ในปี 2560 พนักงานและลูกค้าของกรุงศรีตลอดจนชุมชนท้องถิ่นได้จัดพิธีทอดกฐินเพื่อรวบรวมปัจจัยในการบูรณะพระอุโบสถหลังเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมเพื่อนำความสง่างามกลับสู่สถานที่สำคัญในจังหวัดบ้านเกิดกรุงศรี โดยสามารถรวบรวมปัจจัยได้จำนวนหกล้านสี่แสนบาท การบูรณะพระอุโบสถวัดเชิงท่าได้เริ่มดำเนินการไปแล้วและมีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2563