วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 06.00 น. ณ​ ศาลา​ว่าการ​กรุง​เทพมหานคร (เสาชิงช้า)​ พลตำรวจเอก​อัศวิน​ ขวัญ​เมือง​ ผู้ว่าราชการจังหวัด​กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดพื้นที่เขตพระนคร และปลูกต้นรวงผึ้ง เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ที่จะถึง และ เปิดกิจกรรมโครงการ “มอบล้านกล้า สู่ล้านต้น จากล้านคน สู่สังคมเมือง” โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ จนท.สำนักงานเขตพระนคร จนท.ตำรวจ และผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 300 คน บริเวณหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ที่จะถึง และ เพื่อสนองตามโครงการของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับ ประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดพื้นที่กรุงเทพมหานคร อาทิ แม่น้ำเจ้าพระยา,คู คลอง,วัด​ และโรงพยาบาล​ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ทั้งของหน่วยงานในพระองค์,หน่วยงานราชการ,ภาครัฐ,ภาคเอกชน เเละ ประชาชน

โดยต่อมา เวลา 09.00 น. นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้เดินทางมาเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ในพื้นที่เขตพระนคร พร้อมทั้ง ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้มงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามโครงการ “มอบล้านกล้า สู่ล้านต้น จากล้านคน สู่สังคมเมือง” โดยมี นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการเขตพระนคร,ว่าที่ร้อยตรี ฤทธิพันธ์ นันทศุภกร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร,นายสมฤทธิ์ สุมาลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร,นายเจษฎา ประภาสะวัต,หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ,นายคณิต ชุมช่วย หัวหน้างานตรวจและบังคับการฝ่ายเทศกิจ พร้อมทั้งกำลัง จนท.ฝ่ายเทศกิจ จนท.ฝ่ายรักษา ประชาชนจิตอาสา รอให้การต้อนรับ​ เเละร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเป็นจำนวนมาก

เบื้องต้นสำหรับกิจกรรมในโครงการ “มอบล้านกล้า สู่ล้านต้น จากล้านคน สู่สังคมเมือง” ของทางกรุงเทพมหานคร จัดขึ้นเพื่อมอบพันธุ์กล้าไม้ แจกแด่พี่น้องประชาชนเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ที่จะถึง และ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวปอดของคนกรุงเทพมหานครให้ดีขึ้น จะได้เป็นการลดปริมาณปันหาของมลพิษฝุ่นละอองทางอากาศ และ ยังได้ส่งเสริมปรับภูมิทัศน์ของชุมชนในเมืองให้สวยยิ่งขึ้น โดยทางกรุงเทพมหานครได้ทำการเพาะพันธุ์กล้าไม้ที่ออกดอกสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 6 ชนิด ได้แก่ รวงผึ้ง,ประดู่กิ่งอ่อน,ทองอุไร,เหลืองปรีดียาธร,ทรงบาดาล และนนทรี จำนวน 1 ล้านต้น เพื่อไว้สำหรับแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อได้นำไปปลูกในพื้นที่ชุมชนของตนเอง

พร้อมกันนี้หากพี่น้องประชาชนหรือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ที่สนใจต้นไม้ท่านสามารถเดินทางมารับต้นไม่ (ต้นกล้า) ได้ที่สำนักงานเขตพระนคร และ สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป