วันนี้ 20 พ.ย. 62 ที่ บก.ภ.จว.ปทุมธานี ผู้สื่อข่าวไทยแทบลอยด์ รายงานว่าในวันนี้พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี ได้เดินทางตรวจเยี่ยมโครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด (ปักกลด) ที่ชุมชนหมู่บ้านปาริชาติ ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี โดยมี พ.ต.อ.พีรพล โชติกเสถียร ผกก.สภ.เมืองปทุมธานี พ.ต.ท.พัฒนา สัมมาทิตฐิ รอง ผกก.ป.ฯ ผู้นำชุมชน และข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองปทุมธานี ให้การตอนรับ

พล.ต.ต.ชยุต เปิดเผยว่า วันนี้
ได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหายาเสพติดในพื้นที่พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในโอกาสเดียวกัสได้มอบเงินให้แก่ผู้นำชุมชนและข้าราชการตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่ปักกลดและพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่

พล.ต.ต.ชยุต ยังได้เปิดเผยอีกว่า ยังได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ที่ สภ.เมืองปทุมธานี
โดยมี พ.ต.อ.พีรพล โชติกเสถียร ผกก.สภ.เมืองปทุมธานี พ.ต.ท.พัฒนา สัมมาทิตฐิ รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.สมยศ ดำจันทร์ รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ พ.ต.ท.คมคิด ปราบมนตรี รอง ผกก.สส.ฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติหน้าให้ตนทราบ ตนได้สั่งกำชับข้อราชการสำคัญต่างๆที่เน้นภาระกิจหลัก อย่าง การถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ การอำนวยความสะดวกการจราจรในเส้นทางเสด็จ ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอย่าให้บกพร่อง

ที่สำคัญตำรวจจะต้องเป็นที่พึ่งแก่ประชาชน อำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ให้ความเสมอภาค เป็นธรรม ตามกฎหมาย โดยให้การยกระดับให้การบริการประชาชนของสถานีตำรวจ ตามแนวทางที่ ตร.กำหนด พร้อมกันนี้ได้กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานี อย่าให้บกพร่องต่อหน้าที่ รวมถึงงานสอบสวนขอให้ พงส.ปฏิบัติยึดถือตามกฎหมายและตามคำสั่ง 419 อย่างเคร่งครัด และให้ทำการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับขี่คดีจราจรเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ตามหนังสือ 0014.14/1226 ลง 31 มี.ค. 59
โดยได้กำชับให้ ผกก. และ หัวหน้างานสอบสวน ให้ประชุม พงส. ทุกสัปดาห์ จัดทำสมุดคุมการเก็บและรับ-ส่งมอบของกลาง ริบ,ยึดหลักประกันเมื่อผิดสัญญาประกัน ห้าม พงส. “เรียกรับผลประโยชน์หรือสิ่งอื่นใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายเด็ดขาด”

พร้อมทั้งได้เน้นน้ำให้ตำรวจในสถานีมีความรัก ความสามัคคี ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน
และได้มอบพระบรมฉายาลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี ให้กับ สภ.เมืองปทุมธานี โดยมี ผกก.สภ.ฯ เป็นตัวแทนรับมอบ และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และขอชมเชย สภ.เมืองปทุมธานี ในการดูแลสถานที่รอบ ๆ บริเวณภายในสถานีมีความสะอาดเป็นระเบียบ การจัดให้มีตู้สวัสดิการภายในสถานี ตามนโยบาย ผบ.ตร. “พล.ต.ต.ชยุต “กล่าว