ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) นำโดย นางกิดาการ ชัฎสุวรรณ (ที่ 2 จากซ้าย) หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ทีเอ็มบี และ นายยืนยง ทรงศิริเดช (ซ้าย) หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธนบดีธนกิจ จัดงาน TMB Investment Forum ในหัวข้อ Next Chapter of Investment ให้แก่กลุ่มลูกค้าของทีเอ็มบี ได้มองเห็นภาพรวมและแนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปี 2020 พร้อมทิศทางการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่จะช่วยให้มีมุมมองในการสร้างผลตอบแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร (ที่ 3 จากซ้าย) และนายทวีสุข ธรรมศักดิ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินและการลงทุน ที่มาแนะแนวทางในการลงทุน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรม อินเตอร์คอนทิเนนทัล กรุงเทพฯ