วันที่ 18 พ.ย. ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) มีรายงานว่า นายวิศิษฏ์ อาหูยา ผู้แทนบริษัท ไดร่า โมด จำกัด ได้เข้าร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อ พล.ต.ต.สุวัฒน์ แสงนุ่ม ผบก.ปปป. ผ่านแผนกรับเรื่องราวร้องทุกข์เนื่องจากเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมในการประมูลงานราชการในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยระบุว่า ก่อนหน้านี้ บริษัท ไดร่า โมด จำกัด ได้เข้าร่วมการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (กระดาษอัจฉริยะ) แบบอิเล็คทรอนิค หรือ E-BiddingX ตามประกาศเลขที่ 3/2562 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งทางบริษัทได้รับการเสนอราคาต่ำสุดและปฏิบัติตามข้อระเบียบที่กำหนดไว้ในเอกสารการประกวดราคาหรือทีโออาร์ทุกประการแต่กลับไม่ได้รับให้เข้าปฏิบัติงานตามกำหนด

ทั้งนี้ นายวิศิษฏ์ ได้กล่าวว่า หลังจากที่ประมูลราคาได้ปรากฏว่ามีเหตุการณ์หลายสิ่งบ่งชี้ถึงความผิดปกติในการพิจารณาเอกสารของ อบจ.อุตรดิตถ์ ประกอบด้วยประการที่หนึ่ง หลังจากวันที่มีการยื่นเสนอราคา E-Bidding ได้มีกรรมการพิจารณาผลมีการพยายามติดต่อมาหลายครั้งเพื่อขอเอกสารที่ไม่ได้มีระบุไว้ในทีโออาร์ ประการที่สองในวันที่ 29 ต.ค.ที่ผ่านมา อบจ.อุตรติตถ์ ได้กำหนดให้มีการนำสินค้าตัวอย่างมาแสตงจำนวน 1 รายการ คือ กระดานอินเตอร์แอคทีฟบอร์ดหรือจอทีวีที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน ซึ่งทางบริษัทก็ได้นำกระดานดังกล่าวไปแสดงให้คณะกรรมการพิจารณาผลได้ตรวจตามที่ระบุไว้ในทีโออาร์แล้วแต่ อบจ.อุตรดิตถ์ กลับบังคับให้มีการเปิดจอแสดงซึ่งขัดกับทีโออาร์ที่ระบุไว้

นายวิศิษฏ์ กล่าวต่อว่า ประการที่สาม คือ เอกสารหรือหนังสือที่ทางกรรมการได้ขอเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในทีโออาร์ ทางบริษัทฯได้นำสำเนาหนังสือดังกล่าวส่งมอบไว้ให้กับกรรมการแล้ว แต่ทางคณะกรรมการพยามขอเอกสารตัวจริง ในประเด็นนี้ทางบริษัทฯไม่ได้จัดส่งให้ทางคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูล เนื่องจากมีข้อสงสัยว่าจะเป็นการประมูลแบบไม่โปร่งใส จึงตัดสินใจเดินทางขอร้องทุกข์กับ บก.ปปป. เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในการประมูลครั้งนี้ โดยจะนำเอกสารแนบท้ายประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) เลขที่ 3/2562 ของ อบจ.อุตรดิตถ์ ประกอบไว้เป็นหลักฐานด้วย.