ที่ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานการพิจารณาจัดทำบัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับ สว.-รองผบก. วาระประจำปี 2562 โดยมีผู้บัญชาการทุกหน่วย 28 หน่วย เข้าให้ข้อมูล โดยจะเริ่มที่หน่วย สยศ.ตร. ,สกบ. ,สกพ. ,สงป.,กค.สง.ก.ตร.,วต.,สตส.,บช.ก.,บช.ศ.,บช.ทท.,บช.ปส.,บช.ตชด.,สพฐ.ตร.,สทส.,บช.ศ.,รร.นรต.,รพ.ตร.,บช.ภ.1-9,บช.น.,และ บช.สตม. โดยจะมีการแต่งตั้งทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งสูงขึ้น และโยกสลับระนาบเดียวกัน จำนวนกว่า 1,000 ตำแหน่ง โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 น. ผ่านไปกว่า 12 ชั่วโมง ยังไม่แล้วเสร็จ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผบ.ตร. ได้สั่งห้ามผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปยังภายในอาคาร 1 ตร. ซึ่งใช้เป็นที่ประชุมอย่างอย่างเด็ดขาด เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลการแต่งตั้งรั่วไหล นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า ผบ.ตร.ได้มีการคาดโทษผู้บัญชาการทุกหน่วยห้ามไม่ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการแต่งตั้งโยกย้าย โดยเฉพาะรายชื่อผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายกับผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ หากมีรายชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งหน่วยใดเล็ดลอดออกไป ผู้บัญชาการหน่วยนั้นต้องรับผิดชอบ