ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวจันทร์เพ็ญ จิตร์วิวัฒน์ ผอ.ปปส.กทม. เป็นประธานเปิดโครงการเด็กรักดี อิสลาม ห่างไกล พิชิตยาเสพติด รุ่นที่ 3 ร่วมด้วย สส.ฐิติภัสร์ โชติเดชานันต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตบางกะปิ – วังทองหลาง พรรคพลังประชารัฐ ที่ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการและให้โอวาทแก่เด็กและเยาวชน ณ มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม​ (วังใหญ่)​ เขตบางกะปิ​ ซึ่งเป็น 1 ใน 4 เขต​ ในกลุ่มพื้นที่กรุงเทพตะวันออก​ (เขตหนองจอก​ บางกะปิ​ สะพานสูง​ และมีนบุรี)​ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ปรากฏข่าวสารว่ามีการแพร่ระบาดของยาเสพติดสูง
โครงการเด็กรักดี อิสลาม ห่างไกล พิชิตยาเสพติด รุ่นที่ 3โครงการนี้มีเป้าหมายจัดอบรม 5 รุ่น รวม 250 คน เน้นการปลูกฝังและสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนมุสลิมที่มีอายุระหว่าง 9 – 13 ปี โดยสำนักงาน ปปส.กทม. สนับสนุนงบเงินอุดหนุนให้แก่เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินกลุ่มพื้นที่กรุงเทพตะวันออก ขณะนี้สามารถสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมุสลิม​ในพื้นที่ดังกล่าว และปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนดำรงตนตามวิถีของอิสลามด้วยการเสริมสร้างศักยภาพทั้งทางโลกและทางธรรม การดำเนินชีวิตตามหลักการของศาสนา เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมดูแลเฝ้าระวังรักษาชุมชนของตนได้ตามโครงการแล้วจำนวน 3 รุ่น รวม​ 150​ คน โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากเครือข่ายภาคีในพื้นที่ ได้แก่ ผู้นำศาสนา เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินกรุงเทพมหานคร/เขตบางกะปิ และ ปปส.กทม.

โครงการเด็กรักดี อิสลาม ห่างไกล พิชิตยาเสพติด รุ่นที่ 3ทั้งนี้ ผอ.ปปส.กทม.ได้มอบสื่อรณรงค์ป้องกันยาเสพติดและอุปกรณ์กีฬาให้แก่เด็กและเยาวชน และเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินเขตบางกะปิด้วย

โครงการเด็กรักดี อิสลาม ห่างไกล พิชิตยาเสพติด รุ่นที่ 3 โครงการเด็กรักดี อิสลาม ห่างไกล พิชิตยาเสพติด รุ่นที่ 3