ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) ผู้สื่อข่าวไทยแทบลอยด์ รายงานว่า พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. กล่าวถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนใน วันจันทร์ ที่ 11 พ.ย. 2562 ซึ่งถือเป็นวันลอยกระทง และเป็นวันสำคัญตามประเพณีของไทย

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ

โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยว ออกมาลอยกระทง ลอยประทีปโคมไฟ ตามแม่น้ำลำคลอง หรือสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก สถานที่บางแห่ง มีการจัดงานแสดงแสง สี เสียง หรืองานเผาเทียนเล่นไฟ ซึ่งจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ อาจทำให้เกิดปัญหาการจราจร ปัญหาอาชญากรรม รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อน รำคาญและอันตรายที่เกิดจากการเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด และโคมลอย ตลอดรวมถึงอาจมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบแฝงเข้าไปในสถานที่จัดงานต่างๆด้วยนั้น

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. มีความห่วงใยความปลอดภัยในชีวิตและทรัยพ์สินของประชาชน นักท่องเที่ยว จึงได้กำชับและสั่งการไปยังกองบัญชาการทุกพื้นที่ ให้เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาการจราจร การป้องกันอาชญากรรมในทุกรูปแบบ การรักษาความสงบเรียบร้อยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2562 นี้

พร้อมทั้งให้เพิ่มมาตรการป้องกันอาชญากรรม อุบัติเหตุทางน้ำ และอันตรายจากพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ ออกตรวจตราตามสถานบริการ สถานบันเทิง ชุมชน สวนสาธารณะ หรือสถานที่ที่มีการจัดงาน จัดกิจกรรมรื่นเริง สถานที่ที่มียานพาหนะจอดเป็นจำนวนมาก เพื่อลดโอกาสในการกระทำความผิด จัดฝ่ายสืบสวน กดดัน ติดตาม บุคคลเป้าหมาย รวมทั้งควบคุมการจำหน่ายและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จัดงาน สร้างช่องทางเพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจ ในการระมัดระวังป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนกระทำผิด หรือตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมและอบายมุขประเภทต่างๆ พร้อมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำจัดเรือออกตรวจตราตามบริเวณลำน้ำเพื่อป้องกันและช่วยเหลือ ผู้ประสบเหตุทางน้ำและประสานกับกรมเจ้าท่าตรวจความเรียบร้อย ความมั่นคงของโป๊ะ หรือท่าเทียบเรือ และพิจารณาร่วมกับฝ่ายปกครอง เจ้าพนักงานท้องถิ่น ออกคำสั่งระงับและป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญ กำหนดพื้นที่ที่ไม่สมควรให้มีการเล่นดอกไม้เพลิงเนื่องจากจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ด้านมาตรการปราบปรามอาชญากรรมนั้น ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยได้มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนเทศกาลวันลอยกระทง ในการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย และตั้งจุดตรวจค้นทั้งพื้นที่ชั้นนอก ชั้นใน บริเวณใกล้เคียงพื้นที่จัดงาน ตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะ อาวุธ ยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย รถต้องสงสัย บันทึกภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง เพื่อใช้เป็นแนวทางการสืบสวนหลังเกิดเหตุในเส้นทางและช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อป้องกันเหตุร้าย มุ่งเน้นการป้องกันปราบปรามคดีเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ คดีอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นตามสถานที่ขนส่ง แหล่งคมนาคม แหล่งท่องเที่ยว หรือสถานที่จัดงานที่มีประชาชนหรือนักท่องเที่ยวไปร่วมงานจำนวนมาก

ด้านมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ กำชับหน่วยปฏิบัติให้เข้มงวดกวดขันป้องกันการฉวยโอกาส ของผู้ไม่หวังดีหรือผู้เสียผลประโยชน์ก่อเหตุร้ายในพื้นที่ต่างๆ เป็นกรณีพิเศษ โดยเพิ่มความเข้มในการตรวจตรารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ สถานที่มีชาวต่างชาตินิยมเดินทางไปเที่ยว สถานที่สำคัญ พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนบูรณาการร่วมกันเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว เพื่อป้องกันการหลอกลวงการขายสินค้าหรือบริการของกลุ่มมิจฉาชีพ แก๊งต้มตุ๋น ผู้มีอิทธิพลหรือกลุ่มผู้มีอิทธิพล รวมถึงการกระทำอานาจรที่อาจเกิดขึ้นได้ พร้อมให้ กองบัญชาการสันติบาล (บช.ส.) ติดตามสถานการณ์สถานการณ์ต่างๆ หากพบว่ามีสิ่งบอกเหตุหรือมีความเคลื่อนไหวใดๆ ในการฉวยโอกาสก่อความไม่สงบ การลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ตอนใน หรือเหตุอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคง และให้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) เพิ่มความเข้มในการตรวจสอบเอกสารการเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรด้วยความละเอียดรอบคอบ รวมทั้งตรวจสอบบุคคลต้องสงสัยเป็นกรณีพิเศษ

ทั้งนี้ประชาชน นักท่องเที่ยว สามารแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย หรือ ขอความช่วยเหลือ ที่ได้หมายเลข 191 หรือ 1599 ตลอด 24 ชม.