นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ (นั่งซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และนางกิติยา ฤกษ์ภูริทัต (นั่งขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย พร้อมทีมผู้บริหารฝ่ายบริการจัดการด้านการเงิน ร่วมภาคภูมิใจกับความสำเร็จที่ธนาคารกสิกรไทยได้รับ “รางวัลธนาคารที่ให้บริการจัดการด้านการเงินที่ดีที่สุดในไทย (Best Cash Management Bank in Thailand)  ซึ่งได้รับเป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน จากงานประกาศรางวัล 13th Annual Alpha Southeast Asia Best Financial Institution Awards 2019 จัดโดยนิตยสาร Alpha Southeast Asia ณ โรงแรมแชงกรี-ลา ประเทศสิงคโปร์ เมื่อเร็วๆ นี้

KBank wins “Best Cash Management Bank in Thailand” award for the 8th consecutive year

Mr. Silawat Santivisat (seated left), KBank Senior Executive Vice President, and Ms. Kitiya Rerkpooritat (seated right), KBank First Senior Vice President, along with other executives of the Cash Management Department, received the “Best Cash Management Bank in Thailand” award for the 8th consecutive year from Alpha Southeast Asia magazine at the 13th Annual Alpha Southeast Asia Best Financial Institution Awards 2019. The award presentation ceremony was held recently at the Shangri-La Hotel, Singapore.