เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป.ป.ส. ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามยาเสพติดระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติ Airport Interdiction Task Force; AITF  รวบตัวหญิงไทย เครือข่ายนักค้ายาเสพติดผิวสี 1 ราย หลังพบลักลอบส่งยาอีผ่านทางพัสดุไปรษณีย์  จากประเทศฝรั่งเศสเข้ามากว่า 4,120 เม็ด และได้ขยายผลตรวจค้นบ้านพักผู้สั่งการพบอีก 24,000 เม็ด  รวมยึดของกลางยาอี 28,120 เม็ด

นายนิยม เติมศรีสุข กล่าวว่าสำนักงาน ป.ป.ส. พบแนวโน้มการแพร่ระบาดของยาอีหรือเอ็กซ์ตาซี เพิ่มขึ้น ถึงแม้จะระบาดอยู่เฉพาะกลุ่มและกลุ่มนักเที่ยวกลางคืน   จากการสำรวจพบว่าตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 จนถึง 2562 นอกจากมีการจับยึดยาอีเพิ่มขึ้นแล้ว ยังพบว่ามีจำนวนผู้เข้าบำบัดรักษายาอีเพิ่มขึ้นเช่นกัน

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวต่อว่าแม้ยาอีจะไม่ใช่ยาเสพติดตัวหลักที่มีปัญหาการแพร่ระบาดที่รุนแรงในประเทศ แต่ด้วย ปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วน โดยเน้นการลดความต้องการยาเสพติด และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เน้นย้ำการสกัดกั้นยาเสพติดระหว่างประเทศ และการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็ก และเยาวชนอายุระหว่าง 15-24 ปี

สำนักงาน ป.ป.ส. จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการสถานบันเทิงต่างๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลดพื้นที่เสี่ยง และช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้มีการใช้สถานที่ในการมั่วสุมใช้สารเสพติด รวมถึงขอความร่วมมือพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ร่วมกันสอดส่องดูแลบุตรหลานไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด…