เมื่อวันที่ 29ส.ค. ที่ ห้องจัดเลี้ยงชั้น 2 สำนักงานอัยการสูงสุด ถ.รัชดาภิเษก  สำนักงานอัยการคดียาเสพติด ได้จัดเสวนาทางการแพทย์ “กัญชา กัญชง กระท่อม โอกาสและทางเลือก” โดยมีวิทยากรมาร่วมบรรยาย ประกอบด้วย ภก.ดร.ศุทธา  ปริยวัฒน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก พล.ต.ท.คำรณวิทย์  ธูปกระจ่าง  ประธานมูลนิธิมงคล-จงกล ธูปกระจ่าง อาจารย์ธนกร มณีโชติ  ผู้อำนวยการฝ่ายงานประชาสัมพันธ์กลุ่มงานให้ความรู้ด้านกัญชา โดยมี ดร.ชนิญญา  ชัยสุวรรณ  อธิบดีอัยการสำนักคดียาเสพติด เป็นผู้ดำเนินรายการ พร้อมด้วยผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังประมาณ 80 คน

พล.ต.ท.คำรณวิทย์ กล่าวว่า การจัดเสวนาเรื่องกัญชาในวันนี้ เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ มาก เพราะทำให้คนได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกัญชาและการนำไปใช้อย่างถูกวิธี รวมทั้งข้อเสียของการใช้กัญชาไม่ตรงกับวัตถุประสงค์จะส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างไร พร้อม เสนอมุมมองในฐานะที่เป็นแพทย์ทางเลือก โดยยืนยัน ว่ากัญชา สามารถรักษาโรคมะเร็งได้จริง เพราะมีคนไข้ที่มารักษากับทางมูลนิธิฯ ของตนเองใช้แล้วเห็นผลจริง จึงสามารถยืนยันได้ ซึ่งหากภาครัฐหรือกระทรวงสาธารณสุข ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ไปดูงานที่ มูลนิธิฯของตนเอง ได้