นายวัฒนา เมืองสุข อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และแกนนำพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการบริหารงานของรัฐบาลปัจจุบันว่า โกหกคือสัญลักษณ์ของรัฐบาลประยุทธ์ ตั้งแต่หัวหน้ารัฐบาลยันลิ่วล้อนิสัยเหมือนกันหมด เช่น เที่ยวไปรับปากกำหนดเลือกตั้งไว้แต่ไม่เคยรักษาคำพูด หรือรองนายกนาฬิกาเพื่อนที่ทำเท่ห์ที่บอกพร้อมจะลาออกถ้าประชาชนไม่ต้องการ พอประชาชนพร้อมใจกันโหวตให้ออกแบบถล่มทลายเลยเดือดร้อนลูกน้องต้องไปทำโพลมาช่วยลูกพี่ แต่ดันไปโกงผลโพลจนถูกจับได้ก็ยังแถอ้างความมีเกียรติของทหาร ล่าสุดคือรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจที่ออกมาโฆษณาว่าเศรษฐกิจดีแล้วซึ่งเป็นการโกหก

ที่บอกว่าการส่งออกโตถึง 10% นั้น ตามตารางที่ผมโพสต์มาให้ดูจะเห็นว่าสินค้าที่ส่งออก 10 อันดับแรกเป็นสินค้าภาคอุตสาหกรรม เช่น รถยนต์ หรือคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นของต่างชาติที่ได้รับการยกเว้นภาษีจาก BOI ไม่ได้เป็นสินค้าเกษตรหรือสินค้าที่คนไทยเป็นเจ้าของ การเติบโตของภาคส่งออกจึงไม่ได้ทำให้เกิดกำลังซื้อกับเกษตรกรที่เป็นคนส่วนใหญ่ การบริโภคในประเทศจะยังถดถอยและคนจนจะยังลำบากต่อไปเพราะต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรสูงแต่ขายได้ในราคาต่ำ ส่วนเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศปีที่แล้วที่เข้ามากว่า 2 แสนล้าน เมื่อเทียบกับรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่มีเม็ดเงินลงทุนถึงหนึ่งล้านล้านบาทจึงต่างกันเหมือนฟ้ากับเหว สุดท้ายที่บอกว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคสูงสุดในรอบ 3 ปี นั้น คือการถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและอีกสามเดือนข้างหน้า โดยในเดือนธันวาคม 2560 ประชาชนยังมีความหวังว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นไม่เกินเดือนพฤศจิกายน 2561 แต่ปัจจุบันการเลือกตั้งเริ่มไม่มีความแน่นอนอันจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุนอย่างแน่นอน

การพูดของรอง นรม. ฝ่ายเศรษฐกิจจึงเป็นการพูดความจริงไม่หมด แต่ก็เป็นการยืนยันว่าประชาชนรอการเลือกตั้ง ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในช่วงสิ้นปีจึงสูงสุดในรอบ 3 ปี ดังนั้น หากอยากทำดีกับบ้านเมืองต้องบอกความจริงกับหัวหน้าเผด็จการว่า “พวกเราเป็นตัวถ่วงความเจริญ ออกไปเมื่อไรบ้านเมืองดีขึ้นเมื่อนั้น”