น.ส.รสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ(สปช.) และอดีตสมาชิกวุฒิสภา เปิดเผยถึงกรณีการทำโพลลงรายชื่อสนับสนุน ให้พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม ผ่าน Change.org โดยน.ส.รสนา ระบุว่า กทม.รัฐธรรมนูญ 2550 ให้เข้าชื่อถอดถอน โดยใช้รายชื่อเพียง20,000 รายชื่อเท่านั้น การที่ประชาชนเข้าชื่อถึง60,000 กว่ารายชื่อด้วยเวลาเพียง 5-6 วัน นับว่ารวดเร็วมาก และเป็นการแสดงออกถึงเจตจำนง หรือ เป็นการลงมติทางตรงของประชาชนที่ต้องการให้พลเอกประวิตรทำตามคำพูดที่ตนเองลั่นวาจาไว้ ขอให้จดจำคำกล่าวของวินสตัน เชอร์ชิล (WINSTON CHURCHILL) ที่ว่า “เราเป็นนายของถ้อยคำที่ยังไม่ได้พูด แต่เราเป็นทาสของถ้อยคำที่ได้พูดออกไป” ถ้าไม่รักษาคำพูด ต่อไปใครจะเชื่อถือท่านได้อย่างไร

อีกด้าน นางทิชา ณ นคร อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) เปิดเผยว่า รายชื่อสนับสนุน พลเอกประวิตร ลาออกใน Change มียอดรวมทั้งหมดแล้ว 60,052 (5 ก.พ.) ถอยกลับไปที่รัฐธรรมนูญปี 2540 ซึ่งเป็นฉบับที่ผ่าน การมีส่วนร่วมของประชาชนที่สูงมากหรือสูงสุดก็ว่าได้ ในชื่อ “สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ : สสร.” ในรัฐธรรมนูญฉบับ สสร. ได้ให้อำนาจพลเมืองเจ้าของอำนาจเข้าชื่อ 50,000 ชื่อ ถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ โดยเฉพาะ ในประเด็น “ร่ำรวยผิดปกติ” และ “ขัดต่อจริยธรรมอย่างร้ายแรง” ข้อที่น่าสงสัย คือ การไม่ยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินก่อนรับตำแหน่ง นาฬิกาหรูบนข้อมือต่างกรรมต่างวาระ เข้าข่ายหรือไม่ การที่รายชื่อมากกว่า 60,000 ชื่อใน Change.org คือ ตรรก เจตนารมณ์ที่เป็นหนึ่งเดียวกับ รัฐธรรมนูญปี 40 ใช่หรือไม่

 

Rosana

 

Ticha