นายสาธิต ปิตุเตชะ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ได้เข้าร่วมประชุม กับ ท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ ประยุทธ์ และ ครม อีก ประมาณ 10 ท่าน พร้อมกับอดีตนักการเมือง ส.ส ส.ว นายก อ.บ.จ. และภาคประชาชน กลุ่มสตรี และกลุ่มต่างๆ บรรยากาศก็เป็นได้ด้วยดี มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสภาพปัญหา และข้อเสนอแนวทางพัฒนาภาคตะวันออก มีความเห็นตรงกันก็หลายเรื่อง ต่างกันก็มีพอสมควรเช่น ให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพชีวิตให้เท่าเทียมกับการพัฒนาตัวเลขทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เชิงเกษตร ชูเรื่องผลไม้ ราคายางพารา เป็นต้น ที่ไม่ตรงกันเช่น เรื่อง กระจายอำนาจท้องถิ่น เลือกตั้งผู้ว่า เรื่องแก้ปัญหารถติด นำ้ท่วม

นายสาธิตกล่าวต่อไปว่า ย้ำขอให้นายกได้ฟังประชาชนให้มากขึ้น ท่านก็ตอบทันทีว่าฟังอยู่แล้ว และก็ได้แลกเปลี่ยนกันมากพอสมควร จนเกรงใจท่านอื่นๆ ที่เข้าร่วมประชุมด้วยเพราะปัญหาบ้านเรามันเยอะ อย่างไรก็ดีขอกราบขอบพระคุณท่าน นายกรัฐมนตรีที่ให้เกียรติ เอ่ยชื่อตนมากเป็นพิเศษและบอกให้ตนเบาๆบ้าง ตนก็เรียนท่านไปว่า สิ่งที่ตนพูดไปเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ในหลักการบ้านเมืองในใจสุจริต และเพื่อบ้านเมือง