ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะหัวหน้าทีมทนายความต่อสู้คดี ส.ส.ถือหุ้นสื่อ พร้อมด้วยนายถวิล ไพรสณฑ์ หัวหน้าคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ ประชุมร่วมกับทีมทนายเพื่อต่อสู้คดีของ ส.ส.พรรคทั้ง 7 คน โดยนายราเมศ กล่าวว่า ที่ประชุมได้เชิญผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท และผู้เชี่ยวชาญทางบัญชี ผู้สอบบัญชี มาให้ความรู้และมุมมองในการจัดทำบัญชีของบริษัทต่าง ๆ เพื่อนำมาประกอบในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ซึ่งข้อเท็จจริงพบว่าบริษัทที่ส.ส.ถือหุ้นไม่ได้ประกอบกิจการสื่อ และมีส.ส. 3 คนคือ นายสมชาติ ประดิษฐ์พร ส.ส.สุราษฎร์ธานี นางสาวจิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนางสาววชิราภรณ์ กาญจนะ ส.ส.สุราษฎร์ธานี ที่ได้โอนหุ้นไปก่อนวันสมัครรับเลือกตั้ง มีหลักฐานยืนยันจากเจ้าหน้าที่ถึงทีมทนายความเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ทีมทนายจะได้ลงลึกในรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาที่ไปของรายได้แต่ละบริษัท รวมถึงรายจ่ายว่ามีการใช้ไปกับกิจการสื่อหรือไม่ โดยพิจารณาจากการจัดทำงบดุลของแต่ละบริษัท

นายราเมศ กล่าวต่อว่า การต่อสู้คดีนี้ไม่มีความหนักใจ เพราะสามคนหลักฐานชัดว่าโอนหุ้นก่อนสมัครรับเลือกตั้งส่วนอีกสี่คนก็ไม่ได้ประกอบกิจการสื่อ โดยจะได้ทำคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญอย่างละเอียด เน้นหลักมาตรา 98 (3) ที่มีเจตนารมณ์ควบคุมผู้ที่ทำกิจการสื่ออย่างแท้จริง เมื่อไม่ได้ประกอบกิจการสื่อจริงก็ไม่น่าจะเข้าข่ายลักษณะต้องห้าม เพราะไม่มีบริษัทใดเลยที่แสดงความจำนงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตทำสื่อ แม้จะมีเขียนไว้ในวัตถุประสงค์ก็ตาม อีกทั้งรายได้และรายจ่ายก็ไม่ได้ดำเนินการเพื่อประกอบกิจการสื่อด้วย ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าทั้ง 7 คนไม่มีใครถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการสื่อมวลชน