นางพัตราภรณ์ สิโรดม รองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ (ซ้าย) และ ศาสตราจารย์ ดร.เอียน เฟนวิค ผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ขวา) ร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว แก่ทีม The Four Horsemen จากมหาวิทยาลัย University of Cambridge ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นผู้ชนะเลิศในโครงการ SCB Future Leader Challenge (SCBFLC) ปีที่ 6 ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย เมื่อเร็วๆ นี้

โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง ธนาคารไทยพาณิชย์ และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาทั่วโลกร่วมประลองความคิดทางธุรกิจผ่านการสร้างสรรค์กรณีศึกษาธุรกิจที่ใช้งานได้จริง และโอกาสการร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพทางด้านความเป็นผู้นำให้แก่นิสิต นักศึกษา

ธนาคารไทยพาณิชย์