เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.2562 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.)พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.เป็นประธาน, พล.ต.ต.สุคุณ พรหมายน รอง ผบช.น., พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รอง ผบช.ภ.1, พล.ต.ต.จรัล จิตเจือจุล รอง ผบช.ภ.2, พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง รอง ผบช.ภ.7, พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.ตชด. พร้อมคณะทำงานฯ ร่วมประชุมป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดที่เกี่ยวข้อง

รายงานข่าวแจ้งว่า คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 365/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน ป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วยรัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาการแข่งรถในทาง หรือโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น การรวมกลุ่มมั่วสุมโดยพฤติการณ์น่าจะนำไปสู่การแข่งรถอันเป็นการก่อความเดือดร้อน รำคาญและเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม ซึ่งปัจจุบันยังมีเหตุการณ์การขับรถในลักษณะผิดปกติวิสัยของการขับรถธรรมดา โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น ทั้งในเขตกรุงเทพฯและจังหวัดต่างๆ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการแข่งขันรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะทำงานฯ โดยมอบหมายให้ พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นหัวหน้างานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม เป็นผู้ควบคุม กำกับดูแล อำนวยการ และสั่งการ โดยมีคณะทำงานร่วม

พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ เปิดเผยว่า สำหรับมาตรการป้องกันและปราบปราม คือ สืบสวนหาข่าว รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับหัวหน้ากลุ่มแข่งรถความเคลื่อนไหวของกลุ่มแหล่งรวมตัวร้านขายอะไหล่ อุปกรณ์ตกแต่ง หรือรับดัดแปลงสภาพเครื่องยนต์ เพื่อจัดข้อมูลอย่างเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้ทันที รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกลุ่มแข่งขันรถจักรยานยนต์, ออกตรวจพื้นที่เพื่อป้องกันการกระทำผิด หรือการรวมกลุ่ม โดยพฤติการณ์น่าจะนำไปสู่การแข่งขันรถตามเบาะแสที่ได้รับแจ้งทุกช่องทาง, กวดขันจับกุมผู้ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่กระทำผิดกฎหมายในทุกข้อหาที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมถึงมาตรการยึดรถต้องสงสัยที่อาจใช้หรือได้มาจากการกระทำผิด, จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อช่วยปรับทัศนคติ และตระหนักถึงอันตรายและอัตราโทษของการแข่งขันรถ พร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองช่วยอบรมสั่งสอนตักเตือน มิให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มแข่งรถจักรยานยนต์ และ ให้บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวทุกขั้นตอนขนาดดำเนินการทั้งหมดไว้เป็นหลักฐาน เพื่อใช้ประกอบสำนวนการสอบสวนหรือดำเนินคดีภายหลัง โดยทุกพื้นที่ต้องเรียบร้อยภายใน 1 เดือน “