ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์เฟซบุ๊ก Arthit Ourairat แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดความขัดแย้ง และฟ้องร้องกันไปมา โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการถือครองหุ้นสื่อ ว่า การเมืองไทยตลอด 87 ปีที่ผ่านมา ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยของประชาชนที่แท้จริงเลย เป็นแต่ของกลุ่มนักการเมืองและกลุ่มทหารการเมือง ประเทศชาติบ้านเมืองเสื่อมทรุดลงมากแล้ว

การเมืองไทย ที่นักการเมืองต่างต่อสู้แย่งชิงอำนาจกัน ทำลายล้างซึ่งกันและกัน โดยใช้เวลาและพลกำลังห้ำหั่นกันแบบศรีธนญชัยไร้สาระไม่จบสิ้น ไม่ได้ทุ่มเทช่วยกันสร้างบ้านสร้างเมือง เพื่อผลประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนเลย การเมืองอย่างนี้หรือ ที่ประชาชนไทยต้องการ เราไม่ต้องการ สังคมธรรมาประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข แบบที่ผมพยายามเสนอหรือ

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์