เครือข่ายภาคประชาชน 23 กลุ่ม นำโดย นายจอน อึ๊งภากรณ์ และนายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อประชาชน หรือ ไอลอว์ พร้อมประชาชน รวมตัวกันบริเวณด้านหน้ากระทรวงการคลัง ก่อนเดินเท้าไปสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ ยื่นรายชื่อประชาชน 13,409 รายชื่อ ที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศ คสช.และคำสั่งของ คสช.และคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย รวม 35 ฉบับ โดยมี นางพรรษมนต์ ไทยวัฒนากุล รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มารับหนังสือ

โดย นายยิ่งชีพ กล่าวว่า ไอลอว์ ใช้เวลากว่า 1 ปี 6 เดือน รวบรวมรายชื่อประชาชนเพื่อจะปลดอาวุธ คสช.ด้วยการเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรออก พ.ร.บ.ยกเลิกประกาศ คสช. , คำสั่งของ คสช.และคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย รวม 35 ฉบับ โดยครอบคลุม 4 ประเด็น คือ เสรีภาพการแสดงออก , เสรีภาพสื่อ , สิทธิกระบวนการยุติธรรม รวมถึงสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ยังเรียกร้องไปยังพรรคการเมืองทุกพรรค ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาล โดยหวังว่าพรรคการเมืองทุกพรรคจะตอบรับ และยกมือโหวตในสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ยกเลิกคำสั่ง คสช.พร้อมทั้งคืนสถานการณ์ปกติให้กับระบอบประชาธิปไตย โดยภาคประชาชนจะจับตาดูการทำหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎร