ที่ทำการพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง รองโฆษกพรรค อนค.กล่าวถึงการร้องเรียน 21 ส.ว.และ 55 ส.ส.ฝ่ายค้าน ถือหุ้นสื่อ ว่า เป็นการเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทย (พท.) ซึ่งพรรค อนค.เห็นด้วยกับการตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็น ส.ส.หรือ ส.ว.ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งมีอำนาจมาก ใช้สิทธิแทนประชาชน ควรจะต้องได้รับการตรวจสอบด้วยมาตรฐานเช่นเดียวกับ ส.ส.ซึ่งการค้นหาการถือหุ้นไม่ได้ยาก มีระบุในใบบริคณห์สนธิ

ส่วนกรณี 41 ส.ส.นั้น ยังรอดูเวลาอีกระยะหนึ่ง จึงจะมีท่าทีต่อไป ส่วนกรณีที่มีชื่อตนใน 55 ส.ส.ฝ่ายค้าน ด้วยนั้น ตนเป็นนักกฎหมาย สามารถชี้แจงได้ ไม่ได้กังวลอะไร รวมถึง ส.ส.คนอื่นในพรรคด้วย