สืบเนื่องจาก นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ระบุว่า หลังจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับการโปรดเกล้าฯเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว ทำให้พล.อ.ประยุทธ์ พ้นจากตำแหน่งนายกฯที่คสช.แต่งตั้งโดยคสช.และทำให้ครม.พ้นหน้าที่ไปด้วย

ล่าสุด นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า

เป็นถึงอาจารย์สอนกฎหมายและเลขาธิการพรรคอ่านกฎหมายยังไงไม่อ่านบทเฉพาะกาล

มาตรา ๒๖๔ ให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่

ชัดเจนนะจบเถอะครับ

เลิกตะแบงตีความกฎหมายได้ซะที