นายขจรศักดิ์ มานะวิริยะกุล เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและนำเข้า (ซ้าย) นางณัฐนก วิชิตธนาฤกษ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President ผู้จัดการฝ่ายหลักทรัพย์บริการ (กลาง) และนายพงศ์โภคา พุทธิแพทย์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ผู้จัดการฝ่ายบริการแลกเปลี่ยนและโอนเงินระหว่างประเทศ (ขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนธนาคารเข้ารับมอบ 3 รางวัลยอดเยี่ยมประจำปี 2019 จัดโดย ดิ เอเชี่ยน แบงเกอร์ (The Asian Banker) วารสารด้านการเงินชั้นนำของเอเชีย ณ ห้อง Ballroom 1 โรงแรมแชงกรี-ลา ประกอบด้วย รางวัลธนาคารที่ให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศที่ดีที่สุดในประเทศไทย (The Best Trade Finance Bank in Thailand) เป็นครั้งที่ 8 รางวัลธนาคารที่ให้บริการด้านการชำระเงินที่ดีที่สุดในประเทศไทย (The Best Payment Bank in Thailand) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และรางวัลธนาคารที่ให้บริการด้านการให้บริการรับฝากทรัพย์สินที่ดีที่สุดในประเทศไทย (The Best Custody Bank in Thailand) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านบริการครบวงจรที่มีคุณภาพที่สุดสำหรับลูกค้าธุรกิจในประเทศไทย และศักยภาพการเป็นหนึ่งในธนาคารชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้