เว็บไซต์รัฐบาล https://hris.parliament.go.th ได้เผยแพร่ประวัติ สภาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ทุกคน ที่ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา โดยทางนายรังสิมันต์ โรม ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคอนาคตใหม่ ได้ส่งประวัติแบบไม่เคยมีมาก่อน

นายรังสิมันต์ระบุ ประสบการณ์ที่สำคัญ ที่สำคัญว่า

– คดีชุมนุมทางการเมืองต่อต้าน คสช. เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558

– คดี 14 นักศึกษาชุมนุมต่อต้านรัฐประหาร เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558

– คดีประชามติจากการรณรงค์ประชามติ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559

– คดีชุมนุมทางการเมืองจากรณรงค์ประชามติ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559

– คดีรณรงค์ให้เกิดการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561

– คดีรณรงค์ให้เกิดการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

– คดีไม่พิมพ์ลายนิ้วมือ ขัดคำสั่ง คมช. เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

– คดีรณรงค์ให้เกิดการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561

– คดีรณรงค์ให้เกิดการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

– ถูกศาลทหารสั่งขัง 2 ครั้งในเรือนจำพิเศษกรุงเทพ