นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล อดีต ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงบทความกึ่งศตวรรษบนเส้นทางนักการเมือง ชื่อ ชวน หลีกภัย (1) : ลูกที่ดีของพรรค นักการเมืองที่รักของระบบราชการ ที่เขียนโดย นายธนาพล อิ๋วสกุล บก.ฟ้าเดียวกัน นั้น ว่า ตนเข้าใจเจตนาของ บก.ที่พยายามจะหาเหตุใส่ร้ายโจมตี นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยพยายามที่จะยกเหตุการณ์ในอดีต แล้วคิดวิเคราะห์ด้วยความมีอคติ เช่น กล่าวหาว่า นายชวน เป็นนักการเมืองที่รักของระบบราชการ เสมือนมีแนวคิดในการทำงานตามระบบราชการเท่านั้น ไม่ได้คิดนโยบายโครงการใดที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับของประชาชน เป็นต้น

ทั้งนี้ กรณีนี้ตนเห็นว่า หากนายธนาพล ย้อนกลับไปดูนโยบายที่นายชวน ได้คิดไว้ให้กับบ้านเมืองที่ผ่านมาแบบไม่มีอคติ เช่น 1.ถ้านายธนาพล มีพ่อมีแม่ที่อายุเกิน 60 ปี ขณะนี้ หากไม่เป็นผู้ที่รับเงินบำนาญ ก็จะได้รับเงินยังชีพผู้สูงอายุรายเดือนทุกคน เงินยังชีพผู้สูงอายุที่นายชวน เป็นคนริเริ่มไว้ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ มีเงินใช้จ่ายซื้อหมากซื้อพลู จนขณะนี้มีผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ จำนวน 9,093,944 คน ด้วยงบประมาณขณะนี้ 71,912,041,20 บาท

2.ถ้านายธนาพล มีลูกหลานที่เรียนหนังสือในชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา ได้ดื่มนม ซึ่งทำให้เด็กไทยทุกวันนี้มีรูปร่างสูงสมวัย ร่างกายแข็งแรง ขณะนี้มีเด็กได้ดื่มนม 7.2 ล้านคน จากโครงการที่เริ่มโดยนายชวน ซึ่งนี่คุณประโยชน์ที่เกิดแบบยั่งยืน “สร้างเด็กไทยให้แข็งแรง” ซึ่งจากโครงการนี้ ความสูงเฉลี่ยของเด็กไทยวัดจากปี 2538 เด็กอายุ 14 ปี สูงเฉลี่ย 150.8 ซม.ในปี 2551 สูงเพิ่มขึ้น 11 ซม.เป็น 161.8 ซม.

3.ถ้านายธนาพล มีลูกหลานที่อยากเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา แต่ไม่มีเงินเรียน นายชวน คือผู้ริเริ่มจัดตั้ง “กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา” หรือ กยศ.ทำให้เด็กไทยจำนวน 5,600,790 คน ด้วยงบประมาณกว่า 5 แสนล้านบาท มีโอกาสได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น มีงานทำมีอาชีพที่ดี เพราะมีกองทุนให้กู้ยืม นี้คือโครงการ “สร้างโอกาสให้เด็กไทย” ที่นายชวนริเริ่ม

4.นายชวน คือผู้ดำเนินนโยบายในการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน ไม่เคยใช้ระบบราชการ เอื้อประโยชน์ในการทุจริต คอรัปชั่น หรือออกกฎหมายเพื่อตนเองหรือครอบครัว จนนำไปสู่การยึดอำนาจ และเป็นข้ออ้างทุกครั้งที่ฝ่ายเผด็จการนำมาใช้อ้างในการยึดอำนาจ

“เพราะฉะนั้น จึงอยากบอกคุณธนาพล ไว้ว่า นายชวน อยู่ในวงการเมืองมา 50 ปี ทำงานการเมืองด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พยายามที่จะสร้างแบบอย่างให้กับนักการเมืองหรือคนทุกคน ว่าการเป็นนักการเมืองที่ดี คือการปกป้องผลประโยชน์ให้กับประชาชน ยกตัวอย่างการที่คนไทยบางจังหวัดถูกรังแกจากรัฐบาลที่เลือกปฏิบัติในการจัดสรรงบประมาณ ไม่ยอมจัดสรรให้จังหวัดที่ไม่เลือกพรรคการเมืองของรัฐบาลนั้น จังหวัดที่ไม่เลือกจะไม่ให้งบประมาณ จนถนนหนทางภาคใต้ทรุดโทรม มีนายชวน ที่ช่วยดูแลติดตามต่อสู้ให้จนได้รับการซ่อมแซม จนใช้ได้ดีเช่นทุกวันนี้ วันที่ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ราคาตกต่ำ มีนายชวนเท่านั้นที่ช่วยแจ้งนายกฯ ให้หามาตรการช่วยเหลือ นี้คือสิ่งที่นายธนาพล ต้องมีใจเป็นธรรมในการวิเคราะห์วิจารณ์ อย่าใช้อคติในการวิจารณ์คน ใช้สื่อสร้างความเสียหายให้คนอื่น” นายสมบูรณ์ กล่าว